Vi vil være kendt for …

Her kan du se en liste med de ting, som Dagtilbud Sydøst ønsker at være kendt for. Der er 10 punkter på listen.

I Dagtilbud Sydøst vil vi være kendt for:

  • At se barnet som et tænkende, følende og handlende menneske med egne rettigheder og værdier.
  • At det enkelte barn er i centrum og altid føler sig velkommen.
  • At det enkelte barn får plads og mulighed for at lege.
  • At den enkelte aldersgruppe tilgodeses på bedst mulige måde, bl.a. ved at opdele børnene i mindre grupper og derved give dem mulighed for forskellige oplevelser.
  • At det enkelte barn får kendskab til naturen og mulighed for at udforske den.
  • At vi har et åbent og loyalt forældresamarbejde, hvor tillid og respekt er nøgleord.
  • At vi er et åbent personale, der altid er opmærksomme på hvilke signaler, der kommer fra omgivelserne og forældrene. Samt at personalet udvikler deres faglighed.
  • At vuggestuen og børnehaven altid er i udvikling, hvor nytænkning prioriteres højt.
  • At vi støtter barnets sociale udvikling.
  • At vi arbejder bevidst med at sikre god overgang mod vuggestue- eller børnehavelivet.