Værdigrundlag

I Dagtilbud Sydøst har vi et fælles værdigrundlag, som vi ønsker, skal være kendetegnende for vores pædagogiske virke og den måde, vi møder vores medmennesker på.

Vores værdigrundlag tager afsæt i Randers Kommunes overordnede værdipolitik.

Vores værdier er: Åbenhed – Ordentlighed - Ligeværdighed

Åbenhed

For os betyder det, at vi ønsker en gensidighed i samarbejdet mellem dagtilbuddet og hjemmet. Derfor er det vores hensigt at inddrage både børn og forældre mest muligt i at skabe en god og tryg hverdag. Vi vægter muligheden for den konstruktive dialog højt og vil gerne kendes på at være imødekommende overfor de inputs, som forældre, kolleger og andre samarbejdsparter kan bidrage med. Et nøgleord er i den forbindelse TILLID. Tillid til at de omsorgspersoner, der er omkring barnet, har intentioner om at skabe de bedst mulige betingelser for at fremme barnets trivsel.

Ordentlighed

Her har vi især fokus på, at hverdagen i Dagtilbud Sydøst er præget af gensidig respekt i mødet med hinanden. Vi ønsker at være troværdige: At gøre det vi siger, vi gør og at være til at regne med. Det er vigtigt for os, at alle omkring barnet opfører sig ansvarligt, fordi det er en af grundpillerne i at fremme den tryghed, der er så afgørende for, at såvel børn som voksne kan udvikle sig. Ordentlighed handler altså ikke bare om at vi tilpasser os hinanden, men i langt større grad om at give hinanden plads til refleksion og til at drage oprigtig omsorg for, med og i det fællesskab, vi udgør.

Ligeværdighed

Det er vigtigt for os at danne en ramme, der giver plads til udfoldelse og som er både rummelig og autentisk. Det tror vi på lader sig gøre bedst muligt i en atmosfære, der er præget af anerkendelse. I Dagtilbud Sydøst er vi flere fællesskaber under en paraply. Derfor er det også afgørende for os, at vi, uanset vores forskelligheder, holder fast i, at alle mennesker, - børn, forældre, medarbejdere, mørk eller lys, gammel eller ung, - alle mennesker har lige værdig. På den måde bliver der plads til, at vi alle kan bidrage med det vi har og at hensynet til hinanden udvikles naturligt.