Sprogpakken

Randers kommune har deltaget i et uddannelsesforløb for pædagoger for at styrke det sproglige læringsmiljø på dagtilbudsområdet.

Sprogpakken er iværksat for at opdatere pædagoger på den nyeste forskning indenfor børn og sprog. Daginstitutioner og dagplejen skal i Randers kommune arbejde systematisk med sprogindsatser. Der arbejdes med 3 indsatser fra sprogpakken: