Solpolitik

Vores solpolitik vedrører ophold udendørs om sommeren og brug af solcreme.

I Dagtilbud Sydøst er ingen børn ude mellem kl. 12.00 og 14.00, hvis UV- indexet er over 6. Undtagelsesvis kan det på heldagsture være umuligt at søge indendørs. I sådanne tilfælde vil vi i videst muligt omfang opholde os i skyggen.

Vi ser gerne, at alle børn har fået solcreme på hjemmefra, de dage, hvor det er nødvendigt. Inden vi går ud om eftermiddagen, smører vi børnene igen. I bedes selv medbringe solcreme til jeres barn.