Søvnpolitik

I Dagtilbud Sydøst er vi bevidste om, at søvn spiller en vigtig rolle for barnets udvikling, læring og trivsel. Vi har derfor søgt ny viden om dette emne.

Vi har bl.a. ladet os inspirere af Chris McDonalds viden på området, været til et informativt foredrag med søvnforsker Jan Ovesen, Scansleep, og nedenstående søvnpolitik er udarbejdet i samarbejde med personale og forældrebestyrelse i Dagtilbud Sydøst.

Som udgangspunkt vækker vi ikke børn. Der vil dog være undtagelser fx hvis et barn har et uhensigtsmæssigt søvnmønster, vil vi naturligvis samarbejde med forældrene om dette i anerkendelse af, at en stabil søvnrytme er betydningsfuld for barnet. Det kan betyde, at barnet i en periode skal vækkes og her vil vi tilstræbe at vækningen sker, når barnet befinder sig i den del af søvnfasen, hvor det sover lettest. Dette er den blideste opvækning, næstefter ”at vågne af sig selv”.

Et barns søvnfase tager mindst en time og derfor vækker vi ikke børn, som har sovet i en kortere periode end dette. Nogle børn kan have brug for 2 søvnfaser i løbet af én middagssøvn og andre kan have behov for at sove to gange i løbet af en dag - måske med én søvnfase pr. gang. Vi har ikke noget tidspunkt for, hvornår børn skal puttes og vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og putter, når vi som voksne kan se, at det har brug for at sove eller hvile.

Vi noterer ikke hvor lang tid barnet har sovet, hvor meget det har spist eller hvad der har været i bleen. Men vi tager gerne en snak med jer, hvis jeres barn har haft det anderledes end det plejer.