IT-politik

Vores IT-politik indeholder retningslinjer for børnenes brug af medier og kommunikation mellem dagtilbuddet og hjemmet.

Når vi bruger computere, video eller spillemaskiner (f.eks. WII og playstation) som læringsredskab, følger vi til enhver tid de anbefalede aldersgrænser på både spil og film.

Brugen af medier planlægges i forhold til den daglige struktur i de enkelte afdelinger og tager afsæt i børnenes udvikling og behov.

Der kan forekomme særaftaler for brugen af IT, når dette skønnes nødvendigt.

Desuden vil I opleve, at vi anvender IT, som en del af kommunikationen mellem dagtilbuddet og hjemmet. Dette være sig i form af mailkorrespondance og via hjemmesiden, der løbende opdateres med nyhedsbreve, billeddokumentation m.m.