Inklusionspolitik

Baggrunden for at arbejde med inklusion er simpel: alle børn har ret til at være en del af et fællesskab.

Vi ved, at det som oftest er i relationen med andre, at den enkeltes selvbillede skabes og det er i relationen med andre, at vi trives og udvikler os. Derfor skal alle børn have mulighed for at deltage i fællesskabet i deres dagligdag, for at få de bedste muligheder for læring, udvikling og trivsel.

Målsætninger:

 • Alle børn har ret til at være en del af et lærende fællesskab.
 • Mangfoldighed skal ses som noget værdifuldt i et rummeligt læringsmiljø.
 • Alle børn har ret til et læringsmiljø, der giver dem mulighed for at bringe deres potentiale i spil.

Derfor arbejder vi i Dagtilbuddet med ICDP samt konceptet "Fri for mobberi".

ICDP er en forkortelse for International Child Development Programme og er et internationalt forebyggelsesprogram, der er udviklet af de norske professorer i psykologi Karsten Hundeide og Henning Rye. Alle pædagoger får ICDP-uddannelsen samt de fleste af pædagogmedhjælperne.

Læs mere om ICDP-uddannelsen her.

Fri for Mobberi er et koncept udviklet af Mary Fonden. Vi arbejder med de materialer, som indgår i Fri for Mobberi-kufferten. De går fint i tråd med den viden, vi har fra ICDP-kurserne.

Læs mere om Fri for Mobberi her.

Samarbejdet

Arbejdet med inkluderende fællesskaber kan Dagtilbuddet ikke klare alene – her er brug for et samarbejde imellem det daglige personale og forældrene, idet disse voksne sammen udgør børnenes vigtigste rollemodeller. Forældrene er de allervigtigste.

Derfor bliver vores fælles tilgang omkring rummelighed og værdsættelse af mangfoldighed afgørende for børnenes opfattelse af netop dette - og dermed deres fremtidige muligheder for at blive inkluderet og for selv at være inkluderende.

Dagtilbuddet har derfor formuleret de forventninger, vi har til hinanden som de vigtige aktører, vi alle er i børnenes dannelsesproces.

Hvad kan forventes af personalet:

 • At vi er opmærksomme over for alle børn, også de som marginaliseres eller på anden måde har det svært - og handler på det.
 • At vi involverer barnets forældre, så vi sammen kan hjælpe barnet i bedre trivsel.
 • At vi følger de 8 samspilstemaer fra ICDP programmet og derfor ikke gør barnet forkert, når barnet har båret sig uhensigtsmæssigt ad, men italesætter handlingen og viser vejen til anden handlemulighed.
 • At vi i samarbejde med forældrene involverer eksterne personer ved behov: talepædagog, psykolog, fysioterapeut, sundhedsplejerske og familierådgiver.
 • At vi indgår i relationerne og legene med børnene, hvor vi tager udgangspunkt i barnets ressourcer, samt sørger for at gøre disse ressourcer synlige for de andre børn – gør barnet attraktivt og interessant.
 • At vi hele tiden arbejder med at udvikle læringsmiljøer, hvor alle børn kan deltage. Eks. laver små grupper.
 • At vi understøtter evt. begyndende positive relationer, eks. ved gruppesammensætninger og ved at opfordre forældre til legeaftaler.
 • At vi bevidst har det inkluderende element ind over al vores planlægning og pædagogiske arbejde – herunder planlægning af emner eks. venskaber.
 • At vi synliggør den daglige pædagogiske praksis på intranet og ved samtale med forældrene.

Hvad kan forventes af forældrene:

 • At I går i dialog med personalet, hvis I oplever mistrivsel hos jeres eget eller andres børn ud fra et princip om åbenhed og ærlighed.
 • At I har tillid til personalets kompetencer og er lydhøre overfor vejledning.
 • At I er åbne om og anerkender jeres eget barns rolle i fællesskabet.
 • At I taler pænt om de andre børn og deres forældre derhjemme.
 • At I ligesom personalet fremhæver børns ressourcer, fortæller de positive historier.
 • At I bakker op om og tager initiativ til legeaftaler hjemme og er villige til af afprøve nye legeaftaler.
 • At I ved en konflikt, snakker med Jeres barn om mulige grunde til de andre børns handlinger, og barnets egen rolle. Der er ligeså mange oplevede virkeligheder, som der er implicerede i sagen.