Cykelhjelmpolitik

Retningslinjer for brug af cykelhjelm på legepladsen

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer må børnene ikke bruge cykelhjelm på
legepladsen.


Hvis børnene færdes med cykelhjelm på legepladsen vil sikkerhedsafstandene på
diverse legeredskaber være sådan, at børnene risikerer, at blive hængt i en
hovedklems fælde. Børn er ofte impuls styret, og skelner ikke mellem, hvornår de
lige cykler, og hvornår de lige får lyst til at klatre i et træ eller lignede. Har et barn en
cykelhjelm på hovedet under en klatre tur, og remmen fra hjelmen kommer til at
hænge fast i en gren, kan det i værste tilfælde betyde, at barnet bliver kvalt.


Vi følger derfor disse retningslinjer - det er således ikke en sag for de enkelte
forældre eller forældrebestyrelsen at beslutte, om hvorvidt der skal bruges
cykelhjelm på legepladsen eller ikke.