Bevægelsespolitik

Rammerne for bevægelsespolitikken tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet til børn og unge.

Sundhedsstyrelsen anbefaler bl.a. at alle børn under 18 år er fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen.

Da der er stor forskel på et barns fysiske behov i løbet af de første 18 år, de lever, findes der to anbefalinger, en fra 0-4 og en fra 5-17 år.

Glæden ved bevægelse er fundamentet for, at børn har lyst til at bruge deres krop i hverdagen. Det er basen for bruge kroppen naturligt senere i livet. Når vi bruger vores krop hjælper vi ligeledes vores nervesystem og hjerne til at forstå mere abstrakte begreber som bogstaver, tal og rumlige dimensioner, som i høj grad er en forudsætning for at kunne begå sig senere i skolelivet.

Bevægelse og en velfungerende krop skaber velvære, energi og bedre mulighed for læring. Børnene viser os med tydelighed, hvor vigtigt det er for dem at være i rammer, hvor bevægelse er en mulighed. Det giver glæde og selvtillid når barnet mestrer en ny færdighed f. eks. at kunne gå, klatre, selv tage strømper på̊, selv kunne hoppe på̊ 1 ben osv.

Vi tænker også, at bevægelse ikke kun er pulsen op, men også finmotorik, kropsbevidsthed samt pulsen ned. Derfor tænker vi, at vi skal have fokus på både plads til selvhjulpenhed, store armbevægelser, børnemassage og mindfulness, samt at tænke bevægelse ind i hverdagen generelt.

Der er evidens for at voksne, der som børn og unge dyrkede sport og var i god form, har meget lettere ved at bibeholde eller generhverve en sund fysik og livsstil igennem deres voksne liv. Derfor vil børn, som har lært glæden og velværet ved en sund fysik, være bedre stillet mod livsstilssygdomme senere i livet.

Vi tilstræber at skabe en struktur hvor:

  • Børnene opnår bevægelsesglæde og forståelse for egen krop.
  • Idræt, leg og bevægelse bliver en naturlig del af børnenes hverdag.
  • Børnene lærer om sunde og sjove alternativer til stillesiddende aktiviteter.
  • Børnenes motorik, læring og koncentrationsevne bliver styrket.
  • Børnene bliver mere selvhjulpne i hverdagen.

Politikken kommer til udtryk ved at:

  • Vi indretter vores huse, så der er plads til bevægelse p inde og ude.
  • Vi tilpasser de pædagogiske aktiviteter, sådan at bevægelse bliver tilgodeset.
  • Vi gør brug af den viden vi har om bevægelsesfremmende tiltag, dels fra kommunens bevægelsesprojekt og dels fra anden viden, som findes blandt personalet. Eks. Børnemassage, zumba, yoga, dans osv.
  • Vi tænker bevægelse ind i alle læreplantemaer.
  • Forældrene tænkes ind bl.a. hop ind i garderoben, idé-tavle til bevægelse og evt. mad/opskrifter.