Pædagogiske læreplaner

Alle dagtilbud skal lave skriftlige pædagogiske læreplaner, som er udgangspunkt for det pædagogiske arbejde i hverdagen.

De pædagogiske læreplaner skal udarbejdes med afsæt i følgende 6 temaer:

 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sprog
 • Krop, sanser og bevægelse 
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

Barnets alsidige personlige udvikling handler om:

 • selvværd
 • grænsesætning
 • fantasi
 • kreativitet
 • følelser
 • stillingtagen
 • motivation
 • vedholdenhed

Sociale kompetencer handler om:

 • at etablere fællesskaber med andre
 • at føle og udtrykke empati og respekt for andre
 • at indgå i sammenhænge med andre
 • at kende til demokratiske værdier

Sprog handler om:

 • ordforråd
 • udtale
 • kendskab til skriftsprog
 • rim og remser
 • tal og bogstaver og hvad de bruges til
 • IT/medier
 • kommunikation

Krop og bevægelse handler om:

 • sundhed
 • ernæring
 • fysisk aktivitet
 • at beherske fin- og grovmotoriske bevægelser
 • at kende dagtilbuddets og lokalområdets fysiske muligheder

Naturen og naturfænomener handler om:

 • respekt og kendskab til naturen og naturfænomener
 • miljø
 • logisk tænkning
 • at kende kategorier som vægt form og antal

Kulturelle udtryksformer handler om:

 • kendskab til forskellige udtryksformer
 • udnyttelse og brug af sanser via musik
 • tegning
 • dramatik
 • kreative redskaber
 • begyndende kendskab til kulturelle traditioner