Pædagogiske læreplaner

Siden 1. august 2004 har alle dagtilbud skulle udarbejde en pædagogisk læreplan med afsæt i følgende 6 temaer:

  1. Barnets alsidige personlige udvikling
  2. Sociale kompetencer
  3. Sprog
  4. Krop og bevægelse
  5. Natur og naturfænomener
  6. Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Barnets alsidige personlige udvikling 

Barnets alsidige personlige udvikling handler om: Selvværd, grænsesætning, fantasi, kreativitet, følelser, stillingtagen, motivation, vedholdenhed.

 

Sociale kompetencer

Sociale kompetencer handler om: At etablere fællesskaber med andre, føle og udtrykke empati og respekt for andre, indgå i sammenhænge med andre, kende til demokratiske værdier.

 

Sprog

Sprog handler om: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, tal og bogstaver og hvad de bruges til, IT/medier og om kommunikation.

 

Krop og bevægelse

Krop og bevægelse handler om: Sundhed, ernæring, fysisk aktivitet, at beherske fin-  og grovmotoriske bevægelser og kende dagtilbuddets og lokalområdets fysiske muligheder.

 

Natur og naturfænomener

Naturen og naturfænomener handler om: Respekt og kendskab til naturen og naturfænomener, miljø, logisk tænkning og at kende kategorier som vægt form og antal.

 

Kulturelle udtryksformer og værdier

Kulturelle udtryksformer handler om: Kendskab til forskellige udtryksformer, udnyttelse og brug af sanser via musik, tegning, dramatik, kreative redskaber og om begyndende kendskab til kulturelle traditioner.

Afrapportering af Pædagogiske Læreplaner