ICDP

ICDP står for International Child Development Program. Det er en metode, som bygger på det anerkendende/relations- og ressourceorienterede menneskesyn.

ICDP-programmet er udviklet i Norge af professorerne Henning Rye og Karsten Hundeide. Programmet er et ”hverdagsprogram” – et værktøj.

ICDP-metoden træner lydhørhed og empati hos omsorgsgiver.

Udgangspunktet i denne sensitiveringsproces, er en bevidstliggørelse af omsorgspersonens allerede eksisterende kvaliteter, i samspillet med barnet, og gennem fokusering opnå bevidstliggørelse af disse, og lade dem brede sig "som ringe i vandet".

ICDP-metoden beskriver ved hjælp af 3 dialoger hvordan man kan skabe en udviklingsstøttende relation:

  • Den følelsesmæssige dialog, der skal etablere, vedligeholde og udbygge den voksnes kontakt med barnet
  • Den meningsskabende og udvidende dialog, der skal øge barnets muligheder for at lære
  • Den regulerende dialog, som skal hjælpe barnet med at styre sine impulser og hjælpe det med at planlægge

I forsøget på at konkretisere hvordan man kan udvikle disse dialoger har ICDP udformet 8 samspilstemaer, som skal være en ramme for hvordan den voksne kan udvikle sin bevidsthed om egne virkemidler i kontakten med børn.

Hent dokumentet om samspil og relationer her.

Sådan arbejder vi med ICDP i dagtilbuddet

Alle pædagoger er certificerede indenfor ICDP niveau 1, og alle pædagogmedhjælperne har været på kursus omhandlende anerkendende relationer og samspil. Desuden arbejder vi pt. på, at alle pædagogmedhjælpere bliver certificerede på niveau 1.

Vi arbejder bevidst med ICDP i vores hverdag. Dette gør vi fordi, vi mener at der opnås en udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til personalets relation med barnet.

Vi arbejder udfra de 8 samspilstemaer og har særlig fokus på barnets ressourcer og kompetencer fremfor fejl og mangler.

I arbejdet med de pædagogiske handleplaner tager vi ligeledes udgangspunkt i barnets ressourcer og kompetencer, for herigennem at hjælpe barnet på rette vej.

Vi har meget fokus på relationer og relationsarbejde, idet vi tror på at det er gennem samspillet og i kommunikationen med andre at vi udvikler os.