Tværfagligt samarbejde

I Dagtilbud Sydøst samarbejder vi med mange tværfaglige instanser og faggrupper.

Hver måned har vi en tværfaglig konference med psykolog, tale-høre-konsulent, sundhedsplejerske og fremskudt socialrådgiver, der er tilknyttet vores dagtilbud. Her kan vi drøfte evt. udfordringer og sikre en tidlig indsats, hvis vi er bekymrede for et barns trivsel og udvikling.

Vi kan også her få sparring og rådgivning omkring hensigtsmæssige tiltag over for en børnegruppe.

Vores udgangspunkt er altid inspireret af den inkluderende tilgang til barnets og barnets familie.