Fra vuggestue til børnehave

Det er vigtigt, at vuggestuen ikke kun forbereder barnet på starten i børnehave, men også i god tid forbereder forældrene.

Det er vigtigt for barnet, at de voksne i både vuggestue og børnehave påtager sig ansvaret for at sikre en så tryg en overgang som muligt. Det er vuggestuens ansvar at drøfte, hvilke kompetencer et barn skal have erhvervet sig inden starten i børnehave.

Vuggestuen skal give børnehaven så fagligt velfunderede og brugbare oplysninger om barnet som muligt.

I børnehaven afholdes der rundvisning og introduktionssamtale med forældrene, så de fornemmer, hvordan der er i den institution, deres barn skal gå i. Barnet indbydes til et besøg i børnehaven. Nogle gange kommer barnet på besøg sammen med forældrene, og andre gange kommer barnet på besøg i børnehaven sammen med børn og personale fra barnets vuggestue. Institutionens fokus skal være på barnet. Barnet kan også efter start besøge sin gamle vuggestue sammen med sin nye børnehave.

Hos de kombinerede institutioner finder dette samarbejde sted inden for den enkelte institutions vuggestue- og børnehavegrupper.

Du kan kontakte den enkelte afdeling for at få informationer om overgangen fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole.