Forældresamarbejde

I Dagtilbud Sydøst samarbejder vi bl.a. med forældrene via forældremøder, forældresamtaler og forældreforeningen.

Forældremøder

I Dagtilbud Sydøst tilstræber vi at afholde to forældremøder årligt - efterår og forår.

Forårets forældremøde er stueopdelt, så dagligdagen, strukturen på gruppen, forældreinitiativer, pædagogiske diskussioner og meget andet, der er relevant for den konkrete gruppe, kan blive taget op.

Ved efterårsmødet er der valg til forældrebestyrelsen, og det er også her, forældrebestyrelsen og forældreforeningen præsenterer årsregnskab og får mulighed for at fortælle om året, der gik. Det kan forekomme, at mødet blive planlagt som en temaaften om f.eks. kost, motion, børns generelle udvikling eller lignende.

Forældresamtaler

I løbet af den tid, jeres barn er indmeldt i Dagtilbud Sydøst, vil I blive tilbudt op til tre forældresamtaler. Hvordan disse planlægges, vil være forskelligt fra afdeling til afdeling, men dog vil alle få tilbud om en samtale inden for seks måneder efter barnets opstart.

Skulle der opstå behov for flere samtaler i løbet af jeres barns tid i dagtilbuddet, kan både I som forældre og vi som personale indkalde til samtale.

Forældreforeningen

Forældreforeningen er en frivillig forening, hvis formål er at styrke relationen mellem forældre, børn og personale.

Alle afdelinger i Dagtilbud Sydøst har deres egen forældreforening, som arbejder selvstændigt. Du kan derfor finde mere konkret information om foreningerne og deres arbejde under de enkelt afdelinger.