Forældreråd

Formålet med forældrerådet er at sikre forældrenes indflydelse på børnenes dagligdag i de enkelte afdelinger i dagtilbuddet.

Forældrerådet giver forældrene indflydelse ved bl.a. at:

  • være i dialog med dagtilbudsbestyrelsen om retningslinjer og principper i forhold til afdelingernes dagligdag, og komme med oplæg og tilbagemeldinger
  • samarbejde med personalet om emner fra dagligdagen i forbindelse med møder og arrangementer
  • arrangere sociale aktiviteter

Forældrerådets sammensætning

Forældrerådets medlemmer består af fire forældre fra afdelingen og en formand, der er med i dagtilbudsbestyrelsen.

Valgperiode: Forældrerådsmedlemmerne vælges for en periode på to år med mulighed for genvalg.

Mødeaktivitet: Mindst to årlige møder eller så ofte, som forældrerådet finder nødvendigt.