Dagtilbudsbestyrelse

I Dagtilbud Sydøst består dagtilbudsbestyrelsen af ni forældrerepræsentanter, én fra hver afdeling, fire personalerepræsentanter samt dagtilbudsleder.

Forældrebestyrelsens kompetencer er f.eks. at:

  • fastsætte principper for dagtilbuddets virksomhed
  • udarbejde overordnede pædagogiske principper
  • fastsætte principper for forældresamarbejdet
  • fastsætte principper for anvendelse af budgettet
  • fastsætte principper for de enkelte afdelingers åbningstider.
  • have indflydelse på fastansættelser. 

I det hele taget ligger der mange spændende opgaver i bestyrelsesarbejdet. Det er forældrenes en god mulighed for at få direkte indflydelse på børnenes hverdag.

Som udgangspunkt afholdes der 4 bestyrelsesmøder årligt. 

Læs om bestyrelsesarbejdet i styrelsesvedtægterne

Referater og bilag