Samarbejde

Dagtilbudsbestyrelse

I Dagtilbud Sydøst består dagtilbudsbestyrelsen af ni forældrerepræsentanter, én fra hver afdeling, fire personalerepræsentanter samt dagtilbudsleder.

Tværfagligt samarbejde

I Dagtilbud Sydøst samarbejder vi med mange tværfaglige instanser og faggrupper.

Fra vuggestue til børnehave

Denne side nemvises.

Fra børnehave til skole

Denne side nemvises.

Samarbejde i Norden

Daginstitutionerne har gennem de seneste år haft samarbejde med dagistitutioner fra Randers Kommunes Nordiske venskabsbyer Västerås i Sverige, Ålesund i Norge, Lahti i Finland og Akureyri i Island.