Syge børn

I Dagtilbud Sydøst har vi fokus på sundhed og sundhedsfremmende tiltag.

Vi har fokus på den personlige hygiejne, hvor den voksne er både rollemodel og læremester for børnene. Vi er således også opmærksomme på indretning og rutiner vedr. håndvask, rengøring og afspritning af håndtag, toiletter, legetøj og andre genstande, der kan sprede smitte af bakterier og sygdomme.

Desuden har vi den holdning, at hverken børn eller voksne skal udsættes for smitte af andre og vi modtager derfor ikke syge børn i dagtilbuddets afdelinger?

Børnene skal være raske og i stand til at følge den almindelige dagligdag i institutionen.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om smitsomme sygdomme hos børn. Det er den vi, i Dagtilbud Sydøst, tager udgangspunkt i.

Vejledningen informerer om de bestemmelser, der gælder for børn i skoler og daginstitutioner, når der optræder smitsomme sygdomme og den omfatter alt fra hepatitis, influenza og kighoste til børneorm, mellemørebetændelse og lus m.m.. 

Læs vejledningen om smitsomme børnesygdomme her