Medicin

Medicin gives ikke i nogen af institutionerne - kun i meget særlige tilfælde. Skal der gives medicin, skal det fremgå af etiketten at det er til barnet, samt hvor ofte det skal gives. Derudover skal forældrene lave en skriftlig vejledning i hvornår og hvorledes medicinen skal gives.

Se Sundhedsstyrelsens anbefaling på området her