Fødselsdage

Fødselsdage fejres på forskellig vis i afdelingerne. Kig under de forskellige afdelingers fødselsdagsordninger.