Praktiske oplysninger

Her finder du praktiske oplysninger og regler, som gælder for alle afdelingerne i Dagtilbud Sydøst.

Når I afleverer jeres barn, er det vigtigt at I kontakter en voksen for at sige hej og ligeledes ved afhentning sørger for at sige farvel. Så har personalet et overblik over de børn, der er i institutionen og vi kan sikre en god modtagelse og afsked for dig og dit barn.

Hvis der er andre, f.eks. bedsteforældre, der henter eller bringer dit barn, er det vigtigt at give personalet besked i forvejen.

I september 2018 skulle forældre i dagtilbud og bestyrelser i selvejende institutioner igen vælge eller fravælge et frokosttilbud i vuggestuer og børnehaver. Valget gælder fra 1. januar 2019 og to år frem.

I de fem kommunale dagtilbud er det forældrene i hver afdeling, der foretager et aktivt valg eller fravalg, og valget beror på et simpelt flertal.

I perioden fra 1. januar 2019 og to år frem har forældrene i:

Børnehaven Essenbækken
Børnehaven Orkestervej
Børnehaven Svalebo
Børnehaven Tryllefløjten
Børnehuset Kombi
Børnehuset Skovdalen
Børnehuset Toftegaard
Børnehuset Troldhøj
Vorup Vuggestue

Valgt en forældre betalt frokostordning i vuggestue- og børnehavegrupperne.

Det betyder, at vuggestuebørnene og børnehavebørnenes er på fuld kost.

Alle børn tilbydes morgenmad den første time: Derefter, formiddagsfrugt, frokost og eftermiddagsmad. Hertil serveres vand.

Det er vigtigt at børnene har praktisk tøj på som de kan bevæge og udfolde sig i.

Når børn leger og får det varmt, sker der ofte det, at de tager bluse eller trøje af. Vi anbefaler derfor, at I skriver tydeligt navn i tøjet, så det kan findes igen.

Alle børn har en kasse til skiftetøj. Det er vigtigt, at der altid ligger ekstra bukser, bluser, undertøj og strømper i kassen. Barnets hjemmesko/skiftesko, regntøj, gummistøvler eller andet til årstiden passende overtøj og fodtøj skal være i garderoben.

Snore i jakker og halstørklæder kan være til fare under leg. Erstat snorene med elastik og brug en elefanthue eller "halsedisse".

I forbindelse med regn og sne er det jeres ansvar som forældre at sørge for at flyverdragt, vanter, hue m.m. er tørt til næste dag. Det er forældrene, der holder orden i børnenes rum og sørger for at der er skiftetøj i kassen.

Dit barn må gerne medbringe eget legetøj i institutionen. Legetøj som f.eks. en bamse kan være med til at give en god aflevering om morgenen. Legetøjet skal dog have en størrelse, så det kan være på barnets eget rum. Vær opmærksom på, at vi ikke tager ansvaret for ting, der eventuelt bliver væk eller bliver ødelagt.

Af hensyn til børnenes sikkerhed er det ikke tilladt, at medbringe legetøj med snore i.

Af hensyn til dagens aktiviteter vil vi gerne have besked, hvis jeres barn holder fri eller er blevet syg. Vi opfordrer til at I giver besked via Tabulex, hvis jeres barn holder fri eller er syg.

Hvis jeres barn bliver syg eller kommer til skade i institutionen, kontakter vi jer. Det er derfor vigtigt, at I giver os besked om evt. nye telefonnumre både privat og til jeres arbejdsplads.

I Dagtilbud Sydøst har vi fokus på sundhed og sundhedsfremmende tiltag. Vi har fokus på den personlige hygiejne, hvor den voksne er både rollemodel og læremester for børnene. Vi er således også opmærksomme på indretning og rutiner vedr. håndvask, rengøring og afspritning af håndtag, toiletter, legetøj og andre genstande, der kan sprede smitte af bakterier og sygdomme.

Desuden har vi den holdning, at hverken børn eller voksne skal udsættes for smitte af andre og vi modtager derfor ikke syge børn i dagtilbuddets afdelinger.

Børnene skal være raske og i stand til at følge den almindelige dagligdag i institutionen.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om smitsomme sygdomme hos børn. Det er den vi i Dagtilbud Sydøst tager udgangspunkt i.

Vejledningen informerer om de bestemmelser, der gælder for børn i skoler og daginstitutioner, når der optræder smitsomme sygdomme og den omfatter alt fra hepatitis, influenza og kighoste til børneorm, mellemørebetændelse og lus m.m.

Læs vejledningen om smitsomme børnesygdomme her.

Medicin gives ikke i nogen af institutionerne - kun i meget særlige tilfælde. Skal der gives medicin, skal det fremgå af etiketten at det er til barnet, samt hvor ofte det skal gives. Derudover skal forældrene lave en skriftlig vejledning i hvornår og hvorledes medicinen skal gives.

Se Sundhedsstyrelsens anbefaling på området her.

Børn indmeldt i dagtilbud/dagpleje i Randers Kommune er ikke omfattet af en forsikring.

Hvis et barn kommer til skade i dagtilbuddet og får skader på tænder, briller, tøj og sko, vil det derfor være op til den enkelte families forsikring at dække skaden.

Det anbefales, at man selv tegner en ulykkesforsikring for barnet.