Brugertilfredshed

Her kan du læse de seneste brugertilfredshedsundersøgelser fra 2012.

Grundlaget for rapporten er et spørgeskema, som er besvaret af forældre med børn i dagtilbuddet. Svarprocenten i den samlede undersøgelse blandt forældre til børn i dagtilbud er 55 %.

Resultaterne for de enkelte dagtilbud sammenlignes med de samlede resultater for Randers Kommune, og rapporten giver derfor indblik i, om tilfredsheden med dagtilbuddet ligger over eller under gennemsnittet blandt alle dagtilbud i hele Randers Kommune.

Brugertilfredshedsundersøgelse for Dagtilbud Romalt
Resultaterne for Dagtilbud Romalt er baseret på i alt 221 besvarelser.

Brugertilfredshedsundersøgelse for Dagtilbud Assentoft
Resultaterne for Dagtilbud Assentoft er baseret på i alt 88 besvarelser.

Brugertilfredshedsundersøgelse for Dagtilbud Vorup
Resultaterne for Dagtilbud Vorup er baseret på i alt 121 besvarelser.