Sammenlægning med Børnehaven Orkestervej

Bestyrelsen har i maj måned 2017 foretaget en beslutning om at sammenlægge Vorup vuggestue og Børnehaven Orkestervej til "EN" afdeling.

Afdelingen hedder "Børnehuset Vorup" overordnet, men bevarer de to eksisterende underafdelinger, som bliver liggende på separate adresser og beholder deres nuværende navne.

Sammenlægningen er således kun på papiret og ikke fysisk.

I praksis betyder det, at alle indskrevne børn i Vorup Vuggestue automatisk har en børnehaveplads i Børnehaven Orkestervej den måned, barnet fylder 3 år.

Skulle I som forældre have ønske om et andet børnehavevalg, så tager I aktivt stilling via pladsanvisningens elektroniske system.

De ældste vuggestuebørn har en HEL dag om ugen (fredag) i Børnehaven Orkestervej de sidste 8 uger inden børnene fylder 3 år. Her har børnene mulighed for at snuse til børnehavelivet, få en masse skønne oplevelser og et godt kendskab til børnehaveuniverset med mulighed for at skabe nye relationer på tværs af grupper både fra vuggestuen og børnehaven. Børnegruppen består som udgangspunkt af optil 12 børn. Der er tilført 3 vuggestuepersonaler, som møder ind i Børnehaven Orkestervej hver fredag, hvor børnene afleveres og hentes af jer forældre. Børnehaven har samme åbningstid som vuggestuen. Personalesammensætningen er naturligvis en vuggestuenormering og Andreas, Maria og Dorte er fast personale i storbørnsgruppen.

Storbørnstilbuddet retter et særligt fokus på overgangen mod børnehave og gør børnene klar til næste skridt i livet med nye forventninger og ikke mindst med at skabe mere sammenhæng i børnenes liv. Alt dette vil Tanya, Emilie og Rikke sørge godt for i et tæt samarbejde med personalet fra Børnehaven Orkestervej.

Børnene har deres eget rum i børnehaven, hvor ALT kan være. De har fast base i et af børnehavens grupperum og der naturligvis mulighed for at sove til middag i trygge omgivelser.

Forældre medbringer sutter, bleer, skiftetøj mv. til dagen i børnehaven.

Der vil være mad til børnene dagen igennem, idet der er fuld kostordning i Børnehaven Orkestervej. Morgenmaden tilbydes fra 6.36-8.00. Fredag får børnene en varm til ret til frokost samt brød og frugt/ gnavegrønt om eftermiddagen og der tages naturligvis hensyn til sundhedsstyrelsens anbefalinger for vuggestuebørn.

Skulle I have ønske om at komme forbi børnehaven, så kig endelig forbi eller kontakt personalet for aftale om rundvisning.

Sådan møder personalet, når de er i Børnehaven Orkestervej om fredagen.

Fredage Fredag 1 Fredag 2 Fredag 3
Andreas 11.30-16.30 6.30-11.30 7.45-15.00
Dorte 6.30-11-30 7.45-15.00 10.00-16.30
Maria 7.45-15.00 9.15-16-30 6.30-11.30

Det udvidede samarbejde er en bestyrelsesbeslutning truffet i maj 2017. Det udvidede samarbejde gælder ALLE indskrevne børn i vuggestuen – dvs. alle børn kommer på et tidspunkt til at få ca. 8 fredage på Orkestervej.

Børnene tilbringer en formiddag (fredage) de sidste par måneder de er i vuggestuen sammen med deres kendte vuggestuevoksne.

Valg af børn til gruppen tager udgangspunkt i børnenes alder – dvs. det er op til de 8 ældste børn i vuggestuen, som deltager.

Der foretages altid en løbende vurdering af hvor meget personale der skal med på Orkestervej. Dvs. er der 8 børn i gruppen udløser det 2 personaler, er der mindre så tilpasses personalenormeringen ud fra vuggestuenormering og antal børn.

Det er personalets vurdering at fordele pladserne i gruppen - fx er der mere en 8 børn på nogenlunde samme alder på et givet tidspunkt, så tager personalet en faglig vurdering ud fra børnenes generelle modenhed og udvikling så gruppen lander på ca. 8.

Personalet går altid i personlig dialog med forældrene vedr. barnets nuværende modenhed.

Forældrene får altid besked, inden barnet starter i gruppen, så både barn og forældre er forberedte.

Det resterende personale i vuggestuen har derfor fredag med lidt færre børn i grupperne og er derfor i stand til at kunne tilrettelægge et bedre læringsmiljø, som er tilrettelagt de mindste børnegrupper – en gevinst, som i den grad tilgodeser deres behov for tryghed, nærvær og tid til at øve sig og lære i DERES tempo.