Pædagogisk fokus

Anderkendende og ressourceorienteret

Vi arbejder ud fra et anerkendende og ressourceorienteret menneskesyn, hvor vi på bedste vis tilstræber at fokusere på barnets muligheder, forudsætninger og interesser.

Vores pædagogiske udgangspunkt tager afsæt i det enkelte barn udviklingsniveau og behov for læring med det formål at skabe robuste og livsduelige individer i et sociale inkluderende fællesskab.  

Barnets skal møde synlige nærværende engagerede voksne som kan, vil og tør vise vejen.

Vores pædagogiske afsæt tager overordnet udgangspunkt i dagtilbudslovens nøglebegreber:

  • Trivsel
  • Udvikling
  • Læring

Ligeledes arbejder vi ud fra dagtilbuddets fælles værdier:

  • Omsorg, nærvær og tryghed
  • Anerkendelse
  • Motivation og glæde

 

Fremtidens dagtilbud

Fra september 2014 -2916 deltager vi i et forskningsprojekt - Fremtidens Dagtilbud. Herigennem tager vores daglige pædagogiske struktur afsæt og har de pædagogiske læreplaner som bærendende elementer.

Læs mere om Fremtidens Dagtilbud her

 

Inklusion

Alle personaler har deltaget i en uddannelse i forbindelse med Randers Kommunes inklusionsprojekt. Vi arbejder inkluderende i den vores hverdag - det betyder, at alle børn tilbydes deltagelse ud fra barnets behov og ressourcer og i mindre fælleskaber.

Udover de pædagogiske læreplaner arbejder vi med følgende pædagogiske redskaber:

Sprogpakken, som i samarbejde med forældre tager udgangspunkt i barnets alsidige sproglige udvikling. Nedenfor kan i læse ydereligere omkring sprog og sprogpakkens elementer.

Læs mere om Sprogpakken her