Pædagogisk fokus

Anderkendende og ressourceorienteret

Vi arbejder ud fra et anerkendende og ressourceorienteret menneskesyn, hvor vi på bedste vis tilstræber at fokusere på barnets muligheder, forudsætninger og interesser.

Vores pædagogiske udgangspunkt tager afsæt i det enkelte barn udviklingsniveau og behov for læring med det formål at skabe robuste og livsduelige individer i et socialt inkluderende fællesskab.  

Barnets skal møde synlige nærværende engagerede voksne som kan, vil og tør vise vejen.

Vores pædagogiske afsæt tager overordnet udgangspunkt i Randers Kommunes værdier:

  • Trivsel
  • Udvikling
  • Læring

Ligeledes arbejder vi ud fra dagtilbuddets fælles værdier:

  • Omsorg, nærvær og tryghed
  • Anerkendelse
  • Motivation og glæde

Sprog og kognition

Overordnet mål:

At børnene får styrket deres sproglige og kognitive læring i en progression fra de starter i dagtilbud ind i indskolingen. 

1. Der udarbejdes en opgave og ansvarsbeskrivelse af, hvordan indsatsen understøttes på de forskellige niveauer i organisationen.

Delmål:

At dagtilbud og skole sammen formulerer 3 mål for den strukturelle og processuelle

2. Der udarbejdes henholdsvis 3 mål i forhold til den strukturelle og 3 mål i forhold til den processuelle kvalitet i læringsmiljøet omkring barnet. Dette foregår i et tæt samarbejde mellem dagtilbud og skole.

3. Der arbejdes med ”excellencemodellen” som opfølgning på arbejdet med barnets sproglige og kognitive læring.

Delmål:

At forældrene involveres i børnenes sproglige og kognitive læreprocesser

4. Der arbejdes konkret med at involvere forældrenes ansvar og opgaver i barnets læreprocesser.

Læseleg i vuggestuen

I vuggestuen har vi derfor valgt at bruge hele september måned til at få indkørt ”læseleg” i hverdagen, så ALLE børnene tilbydes læseleg 3 gange ugentligt i meget små læsegrupper.

 I kan gøre meget for at støtte jeres barn i at få et stort og nuanceret ordforråd.

Læseleg har her 10 gode læseråd hjælper på vej. Som I kan læse mere om i dette link. Læseleg i vuggestuen - 10 gode råd

I kan læse meget mere om Læseleg på www.læseleg.dk. (Her findes også en lille film, som viser hvordan I kan støtte jeres barns sproglige udvikling)

Projekt vi lærer sprog

Projektet kører i perioden 2016-2018 med deltagelse af ca. 300 vuggestuer og dagplejegrupper i 13 forskellige kommuner.

Vi lærer sprog – i vuggestuen og dagplejen gennemføres af Trygfondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet i samarbejde med Rambøll Management Consulting og førende internationale forskere i børnesprog.

Formålet med projektet er at få sikker viden om, hvordan man styrker børns tidlige sprogudvikling og derigennem at opkvalificere sprogindsatsen over for de yngste børn i dagtilbud.

Information om projektet vi lærer sprog

Pædagogiske læreplaner

Vi anvender pædagogiske læreplaner hvor børnene lærer om:

Natur og naturfænomener.
Krop og bevægelse.
Kulturelle udtryksformer.
Årshjulet - hvornår på året vi lærer om hvad. 

Inklusion

Alle personaler har deltaget i en uddannelse i forbindelse med Randers Kommunes inklusionsprojekt. Vi arbejder inkluderende i den vores hverdag - det betyder, at alle børn tilbydes deltagelse ud fra barnets behov og ressourcer og i mindre fælleskaber.

Læs mere om Sprogpakken her