Fysiske rammer

Institutionen er indrettet med 4 stuer, hvortil der fra de fleste stuer er udgang til legepladsen. Vi har yderligere et ekstra grupperum, som benyttes til fælles arrangementer, aktiviteter samt som fælles soverum for de ældste børn.

Vi har et stort motorikrum i vores kælder, som benyttes af stuerne til forskellige aktiviteter efter behov.

Vi har skøn og overskuelig legeplads med diverse tilbud- sandkasse, gynger, legehus og grønt område. Børnene tilbydes dagligt frisk luft og uderummet betragtes ligeledes som et pædagogisk rum for læring.