Forældreråd

Forældrerådenes formål og arbejdsområder

Formålet med forældrerådet er, at sikre forældrenes indflydelse på børnenes dagligdag i de enkelte afdelinger i dagtilbuddet. Bl.a. ved at:

  • være i dialog med dagtilbudsbestyrelsen om retningslinjer og principper i forhold til afdelingernes dagligdag og komme med oplæg og tilbagemeldinger
  • samarbejde med personalet om emner fra dagligdagen.

Forældrerådets sammensætning

Forældrerådets medlemmer består af forældre fra afdelingen og en repræsentant, som deltager i dagtilbudsbestyrelsen.

Valgperiode: Forældrerådsmedlemmerne vælges for en periode på to år, med mulighed for genvalg.

Mødeaktivitet: Mindst to årlige møder eller så ofte som forældrerådet finder det nødvendigt.