Vorup Vuggestue

Vorup Vuggestue er en institution med børn i alderen 0-3 år med placering i midten af Vorup og tæt ved skole og indkøbsmuligheder.

Vorup vuggestue er beliggende i hjertet af Vorup - en lille forstad til Randers. Vuggestuen ligger placeret i Vorup boligforenings almene bygninger tæt ved skoler, diverse indkøbsmuligheder, smukke grønne områder og flere store indfalds- og motorveje til og fra Randers. Bus nr. 1 og 3 kører næsten lige til døren.

Vi er kendetegnet ved en god blanding af nyere og erfarne medarbejdere - et hus med en meget harmonisk atmosfære, og hvor vi har et vælg af forskellige faglige og menneskelige kompetencer. Vi tilbyder et positivt og trygt miljø, hvor børn og forældre føler sig godt tilpas og er glade for at komme. Vi prioriterer et åbent og direkte samarbejde med forældre meget højt. Vi har bl.a. særlig fokus på en god modtagelse om morgenen, og har en fast morgenvagt til at modtage jeres børn.

Kernen i vores arbejde er børns individuelle udvikling og trivsel og vi arbejder derfor ofte i mindre grupper, hvor aktiviteter og fordybelsesmuligheder er tilrettet børnenes udvikling og behov.

Vi har i 2019 modtaget Friluftsrådets Grønne flag og arbejder generelt for en sund hverdags kultur for børnene. Vi har fokus på masser af dagligt udeliv, hvor der er højt til loftet og masser af frisk luft – vi bruger naturen omkring os, som er rig på masser af oplevelser. Vi tager på ture af huset og kan bl.a. komme hurtigt omkring i vores skønne ladcykler.

Legepladsen er tilpasset vuggestuebarnet med motoriske udfoldelse- og fordybelses muligheder. Børnene har stor fornøjelse af det motoriske legelandskab, gynger, sandkasse, legehus og muligheden for at kunne spise ude under vores ny renoverede halvtag.

Vorup Vuggestue
Vorup Boulevard 46
8940 Randers SV
Tlf.: 8915 4810

Pædagogisk leder
Hanne Bonde Abrahamsson
Tlf: 21772345
E-mail: hba@randers.dk 

Gupper Basisgrupperne
Grøn team

2115 2367

Rød team

2115 1856

Gul team 2115 1843
Blå team 21151878

I tilfælde af sygdom eller hvis jeres barn holder fri, opfordrer vi jer til at skrive en besked på Aula. I bør også skrive, hvad barnet fejler, hvis det er sygt.

Hvis I har brug for at kontakte stuerne om morgenen kan I med fordel kontakte stuerne på SMS eller ved personlig kontakt. Vi opfordrer til, at I ringer efter kl. 9.00, af hensyn til nærværet med børnene.

Institutionen er indrettet med fire basisgrupper, hvortil alle grupper har udgang til legepladsen.

Vi tilbyder et lyst og indbydende miljø med overskuelige rammer for vuggestuebørn. Udfra hver basisgruppe ( blå, rød, gul og grøn) er børnenes garderober placeret. Alle basisgrupper har tilhørende bade, skifte- og toiletforhold. Her er mulighed for at have børnenes skiftetøj liggende. Fra alle basisgrupper er et tilhørende krybberum og mulighed for at sove udenfor i krybber eller barnevogne.

Vi har yderligere et dejligt stort ekstra grupperum (multirummet), som bl.a. benyttes til fælles arrangementer, pædagogiske aktiviteter og som fælles soverum for de ældste børn. 

Vi har en skøn og overskuelig legeplads med diverse tilbud- sandkasse, gynger, legehus og grønt område. Børnene tilbydes dagligt frisk luft og uderummet betragtes ligeledes som et pædagogisk rum for læring. Legepladsen er tilpasset vuggestuebarnet med motoriske udfoldelse- og fordybelsesmuligheder. Børnene har stor fornøjelse af det motoriske legelandskab, gynger, sandkasse, legehus og muligheden for at kunne spise ude under vores nyrenoverede halvtag.

Institutionen er opdelt i 4 basisgrupper med i alt 12-13 børn på hver (blå, rød, gul og grøn).

Udover at være gruppeopdelt med børn i alderen 0-3 år har vi fokus på, at tilbuddet tilrettelægges efter barnets behov for læring, og derfor vil der være perioder, hvor børnene deles og arbejder på tværs af deres basisgruppe.

Formålet er bl.a. at tilbyde alle børn udfordringer og aktiviteter, som er tilpasset det enkelte barn - bl.a. sørge for at de mindste tilbydes den nødvendige omsorg og tryghed, at de ældste børn gøres klar mod børnehavelivet med øgede forventninger og udfordringer.

Hver fredag er de ca. 8-10 ældste børn i minibørnehave i Børnehaven Orkestervej. Se yderligere informationer under ”sammenlægning med Børnehaven Orkestervej”, hvor alle de praktiske oplysninger omkring minibørnehaven er beskrevet.

Den gode morgenstund

Vi har særligt fokus på en god morgenstund og aflevering af barnet. Betydningen af at få en god start på dagen i rolige omgivelser vægtes højt, så barnets oplever glæde og lyst til dagen sammen med andre børn og voksne.

Vi åbner alle ugens dage kl. 6.30 på gul og rød, hvor to personaler åbner og tager imod jeres barn. Her tilbydes dæmpet belysning, ro og nærvær samt muligheden for at spise morgenmad indtil kl. 7.30, hvorefter børnene afleveres i egne basisgrupper.

Daglig struktur

Info/registreringsskærmen hænger i ved indgangen og her logger I jer dagligt på og melder jeres barn ”ankommet” samt sætter et afhentningstidspunkt på. Når I afhenter jeres barn logger I på igen og melder jeres barn "afhentet".

Ca. kl. 7.30 åbner alle basisgrupper med personale tilknyttet alle grupper.

Ca. kl. 8.45-9.00 får børnene lidt fælles morgenmadssnack og frugt inden dagens aktiviteter starter.

Ca. kl. 10.30 er der frokost, hvor herefter børnene efter behov sover til middag.

Ca. kl. 14.00 tilbydes der eftermiddagsmad, hvorefter børnene kommer på legepladsen, i multirummet eller har aktiviteter i basisgrupperne.

Ca. kl. 15.30/16.00 samles alle børnene på en gruppe, hvor der ligeledes er 2 personale tilstede indtil lukketid.

Vi serverer så meget økologisk kost som muligt, dvs. at alt hvad der er muligt indenfor vores økonomiske ramme, er økologisk.

Kosten tager udgangspunkt i dansk kulturtradition, men vi viser respekt for andre kulturers kostvaner.

Diætkost skal være lægeligt begrundet.

Vi:

 • serverer varieret og næringsrig mad.
 • laver maden fra bunden.
 • bruger friske økologiske råvarer i det omfang det er muligt.
 • undgår farve/tilsætningsstoffer.
 • har fingeren på pulsen med hensyn til, hvad der rører sig indenfor børneernæring.
 • lærer børnene sunde kostvaner.
 • serverer maden i en rar og rolig atmosfære.

Maden og alt hvad der foregår omkring det at spise, er en vigtig del af hverdagen. Vi gør meget ud af at have det rart omkring måltiderne. Vi vil gerne, at børnene tilbydes en alsidig kost. Derfor spiser vi sammen med børnene og er rollemodeller omkring måltidet - en "pædagogisk mundfuld".

I gangen udenfor køkkenet kan I læse ugens menu. Samt denne sendes ud på aula.

Se vores kostpolitik her.

Formålet med forældrerådet er, at sikre forældrenes indflydelse på børnenes dagligdag i de enkelte afdelinger i dagtilbuddet.

Forældrerådet sikrer bl.a. forældrenes indflydelse ved at:

 • være i dialog med dagtilbudsbestyrelsen om retningslinjer og principper i forhold til afdelingernes dagligdag og komme med oplæg og tilbagemeldinger.
 • samarbejde med personalet om emner fra dagligdagen.

Forældrerådets sammensætning

Forældrerådets medlemmer består af forældre fra afdelingen og en repræsentant, som deltager i dagtilbudsbestyrelsen.

Valgperiode: Forældrerådsmedlemmerne vælges for en periode på to år, med mulighed for genvalg.

Mødeaktivitet: Mindst to årlige møder eller så ofte som forældrerådet finder det nødvendigt.

Vi vægter årets traditioner højt; det er en del af vores kultur som giver tryghed og skaber fællesskab.

Nogle af vores traditioner er bestemt af højtiderne, andre er specielle for netop vores vuggestue.

Vuggestuens fødselsdag

Vuggestuens fødselsdag, den 1. februar fejres med fødselsdagssang og hygge samt forskellige aktiviteter for børnene. Vores køkkenpersonale serverer ligeledes en fødselsdagsmiddag, som børnene godt kan lide.

Barnets fødselsdage

Enhver fødselsdag fejres. I barnets basisgruppe fejres barnet med flag og fødselsdagssang. Det er altid en mulighed at uddele lidt mad eller andet til barnets fødselsdag. Vi opfordrer til, at der kun medbringes en enkelt ting - frugt eller lignende.

Se vores kostpolitik her.

Fastelavn

Til fastelavn slår vi katten af tønden og om eftermiddagen er der fastelavnsboller. Børnene må gerne møde udklædte denne dag.

Påske

Påskeharen gemmer påskeæg på legepladsen, som børnene skal på jagt og finde - herefter spiser vi fælles påskefrokost.

Jul

I julemåneden kommer julemanden dagligt på besøg på alle stuer med frugt.

Julegudstjeneste

Vi deltager i Johanneskirkens julegudstjeneste, som er arrangeret specielt for daginstitutionerne i Vorup.

Juleafslutning

Den sidste fredag inden jul synger og danser vi om juletræet samt slutter af med fællesspisning, hvor menuen er risengrød.

Fælles feriepasning

Der er feriepasning i Børnehuset Troldhøj på følgende dage:

 • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
 • De 3 dage før Påske
 • Grundlovsdag
 • Perioden imellem jul og nytår d. 27.-31. december
 • Uge 29 og 30

Læs mere om feriepasning her.

Vi arbejder ud fra et anerkendende og ressourceorienteret menneskesyn, hvor vi på bedste vis tilstræber at fokusere på barnets muligheder, forudsætninger og interesser.

Vores pædagogiske udgangspunkt tager afsæt i det enkelte barn udviklingsniveau og behov for læring med det formål at skabe robuste og livsduelige individer i et socialt inkluderende fællesskab.

Barnets skal møde synlige nærværende engagerede voksne som kan, vil og tør vise vejen.

Vores pædagogiske afsæt tager overordnet udgangspunkt i Randers Kommunes værdier:

 • Trivsel
 • Udvikling
 • Læring

Ligeledes arbejder vi ud fra dagtilbuddets fælles værdier:

 • Omsorg, nærvær og tryghed
 • Anerkendelse
 • Motivation og glæde

Sprog og kognition

Overordnet mål
At børnene får styrket deres sproglige og kognitive læring i en progression fra de starter i dagtilbud ind i indskolingen.

1. Der udarbejdes en opgave og ansvarsbeskrivelse af, hvordan indsatsen understøttes på de forskellige niveauer i organisationen.

Delmål
At dagtilbud og skole sammen formulerer 3 mål for den strukturelle og processuelle

2. Der udarbejdes henholdsvis 3 mål i forhold til den strukturelle og 3 mål i forhold til den processuelle kvalitet i læringsmiljøet omkring barnet. Dette foregår i et tæt samarbejde mellem dagtilbud og skole.

3. Der arbejdes med ”excellencemodellen” som opfølgning på arbejdet med barnets sproglige og kognitive læring.

Delmål
At forældrene involveres i børnenes sproglige og kognitive læreprocesser

4. Der arbejdes konkret med at involvere forældrenes ansvar og opgaver i barnets læreprocesser.

Læseleg i vuggestuen

I vuggestuen har vi derfor valgt at bruge hele september måned til at få indkørt ”læseleg” i hverdagen, så ALLE børnene tilbydes læseleg 3 gange ugentligt i meget små læsegrupper.

I kan gøre meget for at støtte jeres barn i at få et stort og nuanceret ordforråd.

Læseleg har her 10 gode læseråd, som hjælper på vej. Læs dem her: Læseleg i vuggestuen - 10 gode råd.

I kan læse meget mere om Læseleg på læseleg.dk. Her findes også en lille film, som viser, hvordan I kan støtte jeres barns sproglige udvikling.

Projekt vi lærer sprog

Projektet kører i perioden 2016-2018 med deltagelse af ca. 300 vuggestuer og dagplejegrupper i 13 forskellige kommuner.

Vi lærer sprog – i vuggestuen og dagplejen gennemføres af Trygfondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet i samarbejde med Rambøll Management Consulting og førende internationale forskere i børnesprog.

Formålet med projektet er at få sikker viden om, hvordan man styrker børns tidlige sprogudvikling og derigennem at opkvalificere sprogindsatsen over for de yngste børn i dagtilbud.

Information om projektet "Vi lærer sprog"

Pædagogiske læreplaner

Vi anvender pædagogiske læreplaner hvor børnene lærer om:

Inklusion

Alle personaler har deltaget i en uddannelse i forbindelse med Randers Kommunes inklusionsprojekt. Vi arbejder inkluderende i den vores hverdag - det betyder, at alle børn tilbydes deltagelse ud fra barnets behov og ressourcer og i mindre fælleskaber.

Sprogpakken

Du kan læse en folder om Sprogpakken her.

Se også materiale fra Sprogpakken her.

Bestyrelsen har i maj måned 2017 foretaget en beslutning om at sammenlægge Vorup vuggestue og Børnehaven Orkestervej til "EN" afdeling.

Afdelingen hedder "Børnehuset Vorup" overordnet, men bevarer de to eksisterende underafdelinger, som bliver liggende på separate adresser og beholder deres nuværende navne.

Sammenlægningen er således kun på papiret og ikke fysisk.

I praksis betyder det, at alle indskrevne børn i Vorup Vuggestue automatisk har en børnehaveplads i Børnehaven Orkestervej den måned, barnet fylder 3 år.

Skulle I som forældre have ønske om et andet børnehavevalg, så tager I aktivt stilling via pladsanvisningens elektroniske system.

Læs mere om samarbejdet med Børnehaven Orkestervej her.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.