Stuer og grupper

Daginstitutionen Kombi er inddelt i 5 stuer. Der er 2 vuggestuegrupper med børn fra 0 - 3 år. Børnehavegrupperne er fordelt med 2 stuer med de 3-4-årige og en førskolegruppe med børn fra ca. 5-6 år.

  • Bubbibjørnene (vuggestue)
  • Minimoyserne (vuggestue)    
  • Rødderne (børnehave 3 - 4 år)
  • Spirerne (børnehave 3 - 4 år)
  • Brumbasserne (børnehave 5 - 6 år)

Vi lægger vægt på åbenhed stuerne imellem så børnene kan lege med søskende eller venner på de andre stuer.

Aktiviteter foregår som oftest i mindre grupper og inddelingen kan både tage udgangspunkt i alder, udviklingstrin eller interesser. Det kan både være grupper på egen stue, men også på tværs af grupperne.

I ydretiderne først og sidst på dagen arbejder vi på tværs i hele huset, mens vi midt på dagen er mere opdelt i egne grupper.