Om Daginstitutionen Kombi

Daginstitutionen Kombi er en kommunal daginstitution, der 1. feb. 2015 har holdt 25 års jubilæum. Vi er en kombineret 0-6 års institution med plads til 26 vuggestue- og 45 børnehavebørn.

Den digitale pladsanvisning

I vuggestuen er der 13 børn pr. stue og i børnehaven svinger antallet hen over året, men da vi har delt børn og voksne på 3 stuer vil der højst være 18 - 20 børn på de tidspunkter, der er flest. Vi tilstræber, begge steder, at fordele børnene ligeligt med hensyn til køn og alder.

Daginstitutionen Kombi ligger i Romalt, der er en forstad til Randers. Vi ligger ved siden af børnehaven Tryllefløjten og tæt på Romalt friskole. Vi er beliggende mellem et ældre og et nyere villakvarter. Vi har let adgang til naturen f.eks. Romalt bakker. Der er også mulighed for at tage bybussen ind til byen.

I Kombi vil vi gerne kendes på at være et sted hvor børnene kan opleve et trygt, udfordrende, sjovt og lærerigt miljø, hvor fællesskabet og omsorgen er i højsæde.

Vi glæder os til, at byde dig velkommen.