Stuer og grupper

I Børnehuset Troldhøj har vi 2 vuggestuegrupper, 3 grupper i børnehaven og 1 ressourcegruppe. Børnehavegrupperne er opdelt efter alder.

  • Vuggestuer 0-3 år (Troldeungerne og Trolderikkerne)    
  • Børnehavegrupper (Minitroldene 3 - 4 år) - Bubbitroldene ( 4 - 5 år) - Kogletroldene ( 5 - 6 år)
  • Troldehulen (børnehave 3-6 år

Vi lægger vægt på åbenhed i huset så børnene kan lege med søskende eller venner efter behov.

Aktiviteter foregår som oftest i mindre grupper og inddelingen kan både tage udgangspunkt i alder, udviklingstrin eller interesser. Det arbejdes i egne grupper, men også på tværs af grupperne.

I ydretiderne først og sidst på dagen arbejder vi på tværs i hele huset, mens vi midt på dagen er mere opdelt i egne grupper.

Vuggestue

Børnehave

Ressourcegruppen