Ugestruktur/årshjul

Alle børn har deres individuelle ugeskemaer. Samlet for hele gruppen arbejder vi med forskellige fokusområder i ugens løb: Her indgår der indlæring to gange ugentligt, hvor der arbejdes ud fra barnets handleplan og nærmeste udviklingszone.
Fælles aktiviteter: Eksempelvis spil, købmandsleg, bagning og andre aktiviteter hvor alle børn deltager på deres individuelle niveau.
En gang om måneden har vi ”smør selv”, hvor hvert barn medbringer mad til et fælles frokostbord.
Fredagens aktivitet skifter efter årstiden, der er fastlagt ud fra vores årshjul. Aktiviteterne skifter mellem musik, motorik og ture ud af huset.