Praktiske oplysninger

Når børnene afleveres bliver de mødt af personalet inde på stuen. Vi hjælper med at sige farvel og henviser dem til skema eller igangværende aktivitet.

Vi ser gerne at børnene så vidt muligt afleveres senest kl. 9:00. Barnet registreres på Tabulex og her noteres ligeledes afhentnings tidspunktet.
Ved sygdom, ferie eller andet fravær skal der orienteres via Tabulex.
Det er vigtigt at der dagligt tjekkes, at børnene har skiftetøj, overtøj og sko passende til årstiden på deres rum. Husk navn i alt.
Børnene må gerne medbringe eget legetøj i børnehaven. Husk dog at skrive navn i og at det er på eget ansvar.
Medbringes der film, spil el. lign. må det kun være dem der er tilladt for alle eller børn fra 3 år.
Vi holder gerne børnenes fødselsdag i børnehaven til frokost, eller tager hjem på besøg. Dagtilbud Sydøst har udarbejdet en fødselsdags folder, der udleveres når barnet starter.