Pædagogiske arbejdsmetoder

I Troldehulen er der altid kendte voksne tilstede. Dagligdagen består af faste rutiner og hovedsagelig faste aktiviteter. Der vægtes en overskuelig og genkendelig hverdag med en forudsigelig dagsrytme, som synliggøres ved hjælp af barnets individuelle støttesystem.

TEACCH betyder Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children og er et undervisningsprogram, der henvender sig til mennesker med vanskeligheder indenfor sprog, kommunikation, at se sammenhænge og helheder, opmærksomhed og planlægning.
Det er et støttesystem der har fokus på det visuelle, individualisering og struktur. Målet er at understøtte den enkelte i at lære praktiske, sociale og kommunikative færdigheder.

Stationært eller transportabelt. Nogle anvender fotografi, andre boardmaker-billeder. Nogle en kombination af begge.
Barnet får en gennemgående farve, på skema, garderobe og siddeplads.

Ved aktivitetsskift kan æggeur anvendes, for at markere afslutningen, eller Timetimer der visuelt forbereder barnet.

Vi har små lyse rum med mulighed for afskærmning.