Overgang fra børnehave til skole

Målet er i samarbejde med forældrene at lette overgangen fra børnehave til skole.

I efteråret inden skolestart inviteres barnets distriktsskole med til netværksmøde i børnehaven. Skolelederen vurderer på baggrund af mødet, om de kan tilbyde det rette læringsmiljø, eller om barnet skal visiteres til et andet tilbud.

I det daglige vil barnet inden skolestart blive præsenteret for mere skoleorienterede opgaver. F.eks. blyantsgreb, tal, bogstaver, skoletaske. Vi vil tilpasse kravene det enkelte barn.

Når barnet har fået plads på den konkrete skole, besøger vi skolen sammen med barnet. Desuden aftales der et overleveringmøde med skolen.
Inden skolestart afholdes en farvelfest i Hulen for skolebørn og deres forældre. En lille højtidelig sammenkomst hvor vi får sagt farvel.