Mål for ressourcegruppen

I ressourcegruppen vil børnene opleve et børnehaveliv. Den overordnede struktur er tilrettelagt ud fra de daglige rutiner, vi ser i en børnehave. Til forskel fra en neurotypisk børnehave, arbejdes der i ressourcegruppen mere intensivt med det enkelte barn.

Det daglige arbejde tilrettelægges ved hjælp af specialpædagogiske arbejdsmetoder og med udgangspunkt i det enkelte barns alder, udviklingsniveau og barnets evne til at tilegne sig læring. Vi fokuserer på barnets stærke sider og tilstræber, at barnet får mange succesoplevelser. 

Kombinationen af normering og en lille gruppe gør, at der er mulighed for, at prioritere voksen – barn/børn relationer. Dette åbner mulighed for tid og ro til opøvelse af evnen til fordybning og arbejdet med gentagelser. Vi kan tilstræbe, at udelukke udefrakommende forstyrrelser og kan minimere sanseindtrykkene, hvis dette er nødvendigt for den aktuelle børnegruppe. Vi arbejder på at styrke barnet selvværd og selvtillid. Desuden at lære det enkelte barn strategier/anvisninger på opgaver/problemløsning.

Overordnet arbejdes der med:

Sociale relationer

- Imitation
- Turtagning
- Vente på tur
- Lege scripts
- Leg voksen/barn barn/barn
- Henvendelse
- Sociale historier
- Inklusion

Kommunikation:

- PECS (=Picture Exchange Communication System.)
- Sprog og udtale
- Mundmotorik

Selvhjulenhed:

- Til og fra en aktivitet
- Spisning
- Af og påklædning
- Toiletbesøg
- Arbejdsopgaver udføres selvstændig
- Tillæring af daglige rutiner