Læreplanstemaer

I samarbejde med ” Det store hus” arbejder vi med de tre læreplanstemaer. Under hvert tema har vi blandt andet fokus på sprog, barnets alsidige udvikling samt sociale kompetencer.