Inklusion

At alle børn føler sig værdifulde i det sociale fællesskab er hvad vi forstår ved inklusion.

I Hulen arbejder vi med inklusion. Vi styrker barnets oplevelser af relationer, både i den lille gruppe og i ”Det store hus” ud fra det enkelte barns behov og ressourcer. Vi guider og anviser i samspillet.

Barnet har mulighed for at indgå i forskellige fælles aktiviteter og legerelationer med barn/børn fra det store hus. Legerelationen kan foregå enten i Hulen eller ”Det store hus”.

For at indgå i sociale relationer øver barnet sig i at videreudvikle sociale- og kommunikative færdigheder som imitation, turskift, vente på tur, forestillingsevne og forståelse for forløb. Vi hjælper barnet ved at give det nogle redskaber til at indgå i og få udbytte af sociale samværssituationer med andre for derigennem at føle sig inkluderet.