I hulen tilbydes der

Overleveringsmøder: Fra vuggestue/dagpleje til Hulen og fra Hulen til kommende skole.

Løbende nyhedsbreve

Daglig anvendelse af kontaktbøger (både forældre og personale skriver heri)

Forældresamtaler med primærpædagog efter behov.

Handleplansmøder hvert halve år. Her deltager forældre og primærpædagog.

Forældremøder 2 gange årligt kun for gruppens forældre.

Forældremøder for hele institutionen 1 gange årligt.

Netværksmøder hvert halve år i forbindelse med revisitering (og til sidst skoleplacering). Her deltager forældrene sammen med alle andre relevante fagpersoner omkring barnet.
Deltagelse til møder på BUC. Her i forbindelse med udskrivningskonferencer og evt. vejledning.