Forældresamarbejde

Vi vægter et tæt og godt forældresamarbejde. Hvilket betyder en gensidig åbenhed og ærlighed. Samarbejdet med forældrene skal sikre, at der skabes optimale betingelser for det enkelte barns udvikling.

Dette betyder at der bør arbejdes mod fælles prioriterede mål og forventninger.