Dagligdagen

Hulens åbningstid er 7:30-16:00. De børn der kommer inden kl. 7:30 og hentes efter kl. 15:50, er i ”Det store hus” ved de øvrige børn og personale.

7:30-9:00: Børnene ankommer i Hulen. De afleverer madpakke og kontaktbog i de dertilhørende kasser. Børnene går evt. til deres skema, hvor der på forhånd er fastsat en aktivitet til det enkelte barn.

9:10: Samling.
9:30: Frugt.
9:45: Aktiviteterne begynder.
11:00: Frokost.
12:00: Stillepause eller middagssøvn.
13:00: På legepladsen.
14:00: Eftermiddagsmad.
14:30-15:50 Nogle børn begynder at blive hentet, andre kan vælge eller har fastlagte aktiviteter på skema.
15:50: De børn der endnu ikke er hentet, følges over i ”Det store hus”.