Om Børnehuset Troldhøj

Velkommen til Børnehuset Troldhøj. Her har børn og voksne det godt sammen! Vi er en institution, hvor børnene er i centrum og hvor tryghed, tillid og omsorg har højeste prioritet i arbejdet med børn og forældre.

Børnehuset Troldhøj er en kommunal ejet kombineret 0-6 års daginstitution, der blev taget i brug i oktober 1997.

Troldhøjs store legeplads og den geografiske placering tæt på Romalt bakker, gør, at børnene i det daglige udfordres på alle deres sanser i samspil med andre børn og voksne. Omgivelserne benyttes til udforskning af vind og vejr, motoriske udfoldelser og naturens gang i stort og småt.

Børnehuset Troldhøj er en unik institution, fordi vi både har børnehave, vuggestue og en gruppe for børn med særlige behov. Børnehaven og vuggestuen deler hus, hvor gruppen med børn med særlige behov har til huse i en dejlig tilbygning på legepladsen. Det giver rum for søskenderelation og relationer på tværs af alder og evner.

Den digitale pladsanvisning