Børnehuset Troldhøj

Børnehuset Troldhøj er en kombineret 0-6 års daginstitution, der blev taget i brug i oktober 1997.

Velkommen til Børnehuset Troldhøj. Her har børn og voksne det godt sammen! Vi er en institution, hvor børnene er i centrum og hvor tryghed, tillid og omsorg har højeste prioritet i arbejdet med børn og forældre.

Troldhøjs store legeplads og den geografiske placering tæt på Romalt bakker, gør, at børnene i det daglige udfordres på alle deres sanser i samspil med andre børn og voksne. Omgivelserne benyttes til udforskning af vind og vejr, motoriske udfoldelser og naturens gang i stort og småt.

Børnehuset Troldhøj er en unik institution, fordi vi både har børnehave, vuggestue og en gruppe for børn med særlige behov. Børnehaven og vuggestuen deler hus, hvor gruppen med børn med særlige behov har til huse i en dejlig tilbygning på legepladsen. Det giver rum for søskenderelation og relationer på tværs af alder og evner.

Børnehuset Troldhøj
Gemsevej 1
8960 Randers SØ
Tlf.: 8915 9270

Pædagogisk leder
Gitte Ditlev Christensen
E-mail: Gitte.Ditlev.Christensen@randers.dk 

Åbningstider
Mandag: 06.30-16.30
Tirsdag-torsdag: 06.30-17.00
Fredag: 07.00-16.00

Fælles feriepasning

Der er feriepasning i Børnehuset Troldhøj på følgende dage:

 • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
 • De 3 dage før Påske
 • Grundlovsdag
 • Perioden imellem jul og nytår d. 27.-31. december
 • Uge 29 og 30

Læs mere om feriepasning her.

Skiftekassen i garderoben bør indeholde følgende:

 • Strømper
 • Undertøj
 • Bluse
 • Bukser
 • Tyk trøje/termotøj med navn

Om sommeren:

 • Shorts
 • T-shirt
 • Solhat
 • Solcreme (hvis der ønskes et andet mærke end det, vi kan tilbyde)

Vær opmærksom på, at barnet skal være smurt ind i solcreme om morgenen.

I rummet i garderoben:

 • Overtøj til årstiden med navn
 • Hjemmesko med navn
 • Regntøj/flyverdragt med navn
 • Gummistøvler/termostøvler med navn

Dagsrytme i vuggestuen!

6.30-7.30: Vi tager imod børn og spiser morgenmad i alrummet.

7.30-8.30: Vi går ind på stuen, tager imod børn, der kommer, leger og hygger os.

8.30-9.00: Vi holder formiddagssamling (se nedenstående) og spiser lidt frugt og brød. Vi vil gerne opfordre til, at børn ikke afleveres i dette tidsrum, da det forstyrrer den pædagogiske aktivitet.

9.00-10.30: Pædagogiske aktiviteter ude eller inde, såvel planlagte som spontane.

10.30-11.30: Vi spiser frokost opdelt i 3 grupper for at skabe ro og nærvær, samt tid til sproglig opmærksomhed. De ældste børn holder en lille samling før eller efter måltidet, samt hjælper med at dække bord til deres gruppe og øver sig i at smøre mad og øse op på tallerkenen.

11.30-12.00: Børnene er på badeværelset. Fokus på selvhjulpenhed og de ældste børn øver sig i at sidde på toilet. Vi putter børnene. Vi har krybber og barnevogne ude og madrasser inde som børnene sover på afhængig af alder og behov.

13.30-14-30: Her tager vi børnene op, de kommer på badeværelset, de ældste kommer på toilet. Vi spiser eftermiddagsmad.

14.30- lukketid: Leg og små aktiviteter ude og inde. Ca. 15.45 er vi fælles i vuggestuerne på en stue og i alrummet.

Ovenstående er cirkatider. I forhold til søvn tager vi selvfølgelig udgangspunkt i det enkelte barns søvnrytme og putter gerne helt små børn 2 gange i løbet af en dag.

 

Hvad laver vi til samling i vuggestuen? ( nedenstående er eksempler….)

Vi siger godmorgen til hver enkelt barn og voksen, så de føler sig velkomne og synger f.eks en navnesang med alle børnenes navne.

Vi øver os i bordskik ( sidde på stolen, være stille, vise omsorg for hinanden og  selvhjulpenhed  omkring måltidet)

 Vi synger forskellige sange, gerne med fagter og rekvisitter som f.eks rasleæg, trommer, fingerdukker, bondegårdsdyr o.lign.

Sangene kan både være på opfordring fra børnene eller være udvalgte sange, der omhandler vores læreplanstema eller fokusord.

Vi øver rim og remser.

Vi laver afspænding /mindfulness ved hjælp af f.eks rolig klassisk eller relax music og massage med pensler eller små bolde.

Vi snakker om forskellige emner f.eks. dagens aktivitet, årstiden, oplevelser, aktuelle emner eller følger børnenes  initiativ.

Vi læser bøger højt for børnene.

Vi kigger på og snakker om billeder med fokusord fra vores læreplanstema.

Vi leger små bevægelseslege/sanglege på gulvet.

Vi fejrer børnefødselsdage til morgensamling efter aftale med forældrene.

Det pædagogiske arbejde i vuggestuen!

Grundlæggende handler det pædagogiske arbejde i vuggestuen om at skabe en dagligdag, der er fuld af omsorg, tryghed og nærvær for både børn og forældre for derigennem at skabe gode betingelser for trivsel, udvikling og læring for såvel det enkelte barn som hele børnegruppen.

Vi har stort fokus på børns leg i dagligdagen, såvel ude som inde. Vi deler f. eks. børnene op i små legegrupper efter alder og udvikling, så de kan lege uforstyrret sammen med en voksen enten på sidelinjen eller som medaktør i legen.

Den voksnes rolle er at motivere og  understøtte børnenes leg og komme med ideer til udvikling af legen, samt hjælpe barnet til at blive i legen.  Såvel alrum som stuer er indrettet, så der er mulighed for at lege i små kroge/rum. Begge stuer har desuden et “motorik/tumlerum”, så der er mulighed for bevægelseslege.

Vi lægger stor vægt på udelivet  og på legepladsen har børnene mulighed for at lege mere motoriske lege, da den er stor og med bakket terræn samt fyldt med forskellige legeredskaber, der tilgodeser alle aldersgrupper.

I alrummet kan børnene lege med hinanden på tværs af stuerne, samt med søskende fra børnehaven.

Sprog er en vigtig del af udviklingen i barnets vuggestue tid og vi arbejder derfor med sproglig opmærksomhed i løbet af hele dagen. Det vil sige både i planlagte aktiviteter, i leg, i rutiner (f.eks i garderoben og på puslebordet), under samling osv.

Dette kan f.eks. være ved at :

Læse bøger sammen med et eller flere børn ( dialogisk læsning)

 • Synge

 • Rim/remser - lege med ord og lyde

 • Sætte ord på genstande samt børn og voksnes handlinger i alt, hvad vi gør i løbet af dagen

 • Arbejde med fokusord fra læreplanstema.

 • Udvidelse af børnenes ordforråd - også med svære ord, der kræver forklaring.

 • Dialoger med barnet/børnene - så lange som muligt

 • Hjælpe børnene med at sætte ord på deres følelser.

Vi lægger stor vægt på  at styrke og udvikle børnenes indbyrdes relationer og venskaber, ligesom vi arbejder målrettet med voksen/barn relationen, idet denne er grundlaget for barnets tryghed og oplevelse af at føle sig set og værdsat, som det er

I vuggestuerne arbejder vi med den styrkede pædagogiske  læreplan.

Vi planlægger, udfører og evaluerer arbejdet på tværs i de to vuggestuegrupper med udgangspunkt i det aktuelle læreplanstema.

En del af arbejdet foregår i små grupper efter alder og udvikling med en voksen fra barnets stue. De ældste vuggestuebørn fra hver stue er sammen på tværs for at styrke deres relation, inden de skal starte i børnehave og for at gøre børnene klar til børnehave.

Aktiviteterne kan både foregå ude og inde afhængig af tema.

Vi informerer forældrene om arbejdet med læreplaner på Tabulex og via billeder samt mundtlig overlevering.

 

I Børnehuset Troldhøj har vi 2 vuggestuegrupper, 3 grupper i børnehaven og 1 ressourcegruppe. Børnehavegrupperne er opdelt efter alder.

Vuggestuegrupper:

 • Troldeungerne (0-3 år)
 • Trolderikkerne (0-3 år)

Børnehavegrupper:

 • Minitroldene (3-4 år)
 • Bubbitroldene (4-5 år)
 • Kogletroldene (5-6 år)

Ressourcegruppen:

 • Troldehulen (børnehave 3-6 år)

Vi lægger vægt på åbenhed i huset, så børnene kan lege med søskende eller venner efter behov.

Aktiviteter foregår som oftest i mindre grupper, og inddelingen kan både tage udgangspunkt i alder, udviklingstrin eller interesser. Det arbejdes i egne grupper, men også på tværs af grupperne.

I ydretiderne først og sidst på dagen arbejder vi på tværs i hele huset, mens vi midt på dagen er mere opdelt i egne grupper.

Læs mere om vores ressourcegruppe her.

Madpakken bør indeholde rugbrød med f.eks. pålæg, gerne grønsager i stave og evt. lidt frugt. Der skal være nok mad til at barnet kan tage en rugbrød i løbet af formiddagen, hvis han/hun bliver sulten. Madens kan være pakket ind, så børnene selv kan pakke ud. Husk navn på madkassen.

Turmadpakken

Når vi tager på tur, skal barnet medbringe en lille rygsæk med navn udenpå, således at han/hun selv kan bære sin madpakke. Madpakken må meget gerne være den sædvanlige madkasse. Hvert barn medbringer en drikkedunk (med navn) med vand i.

Eftermiddagsmad

En lille madpakke med f.eks. en rugbrød eller en grovbolle (der mætter) i en pose med tydeligt navn på.

Husk tydeligt navn på alt, hvad barnet medbringer i børnehaven!

OBS: Madordning

Vuggestuebørn og børnene i Hulen har valgt madordning og får derfor mad hele dagen.

Kost i vuggestuen

I vuggestuen får børnene fuld kost, som følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Maden er delvis økologisk og helst danske råvarer efter årstiden.

Om formiddagen tilbydes børnene rugbrød, knækbrød og frugt.

Vi har faste maddage, og de ser således ud:

 • En grøddag
 • En suppedag
 • En rugbrødssdag med grønsager og evt. med en lille lun ret til
 • Børnene bliver tilbudt kartofler to gange om ugen, den ene i suppe og den anden i et varmt måltid
 • Skiftevis hver anden uge med fisk og indmad

Kødretterne er varierede.

Vuggestuebørnene tilbydes vand og mælk til frokost.

Om eftermiddagen får de tilbudt hjemmebagt brød og frugt. Somme tider frugt smoothies eller pålæg.

Se vores kostpolitik her.

Ressourcegruppen hedder Troldehulen og ligger i egen bygning i tilknytning til hovedinstitutionen i Børnehuset Troldhøj.

Troldehulen er en gruppe for børn med særlige behov. Børnene kommer fra hele Randers kommune. Ressourcegruppen henvender sig primært til børn i alderen 3- 6 år, med vanskeligheder indenfor opmærksomhed, kommunikation, afledelighed og sociale relationer. Børnene har brug for at være i en lille gruppe med megen voksenguidning, hvorfor der er 5 deltidsansatte pædagoger og en ½ årlig studerende fra VIA University college ansat.

Læs mere om ressourcegruppen her.

Ressource- og relationsorienteret pædagogik

Vi arbejder ud fra et anerkendende og ressourceorienteret menneskesyn, hvor vi tilstræber at fokusere på barnets ressourcer, forudsætninger og interesser. Pædagogerne og flere af pædagogmedarbejderne har deltaget på kurser i ICDP, hvor der arbejdes med 8 samspilstemaer.

Vores pædagogiske udgangspunkt tager afsæt i det enkelte barn udviklingsniveau og behov for læring med det formål at skabe robuste og livsduelige individer i et socialt inkluderende fællesskab.

Barnets skal møde synlige, nærværende, engagerede og anerkendende voksne som er bevidste om at de er rollemodeller for børnene.

Visioner og værdier

Vores pædagogiske afsæt tager udgangspunkt i dagtilbudslovens nøglebegreber: Trivsel, udvikling og læring.

Vi er pt. i gang med at arbejde med et fælles værdigrundlag.

Pædagogiske læreplaner

I 2017 har vi særlig fokus på natur og naturfænomener og kulturelle udtryksformer. Under hvert tema har vi blandt andet fokus på sprog, barnets alsidige udvikling samt sociale kompetencer.

Til planlægning, refleksion og evaluering af de pædagogiske processer/projekter anvendes SMITTE-modellen.

Fri for Mobberi

Mary Fonden og Red Barnet står sammen om antimobbeprogrammet Fri for Mobberi, som i dag er udbredt til halvdelen af Danmarks børnehaver og til mere end 40 % af landets indskolinger. I maj 2016 blev Fri for Mobberi lanceret til de 0-3-årige.

Fri for Mobberi er udviklet til at forebygge mobning blandt børn i alderen 0 til 8 år og består af en kuffert med pædagogiske redskaber – for eksempel Bamseven, samtaletavler/plakater og rytmik. Disse redskaber gør det let at arbejde med et ellers abstrakt emne som mobning. Og undersøgelser viser, at mange af børnene bliver mere omsorgsfulde over for hinanden, mens hele 98 % af lærerne og pædagogerne vil anbefale Fri for Mobberi til andre institutioner.

I Børnehuset har vi flere traditioner, der er tilbagevendende begivenheder og som præger årets gang.

Troldhøjs fødselsdag

1.oktober fejrer vi Troldhøjs fødselsdag med forældrekaffe om eftermiddagen.

Fastelavn

Hvert år fejrer vi fastelavn med tøndeslagning og udklædning. Vi spiser også fastelavnsboller.

Påske

I forbindelse med påsken holder vi en påskefrokost for børnene. Der bliver også arrangeret fælles påskeaktiviteter.

Bedsteforældredag

I december holder vi bedsteforældredag, hvor vi hygger med klippe/klistre, juledekorationer og luciaoptog.

Skt. Hans

Børn og voksne laver i fællesskab en heks, som skal brændes på bålet. Derefter bliver der hygget ved bålet.

Julefrokost for børn

Vi hygger i alrummet og spiser fælles julefrokost.

Julegudstjeneste i Kristrup kirke

I december plejer vi at blive inviteret til julegudstjeneste for børn.

Fælles tur

Vi tager som udgangspunkt på en fælles tur for hele huset.

Forældrerådets formål er at sikre forældrene indflydelse på afdelingens daglige virke og indgå som sparringspart for dagtilbudsbestyrelsen.

Forældrerådet har ingen formelle kompetencer i forhold til afdelingens aktiviteter.

Forældrerådets opgaver er bl.a.:

 • At være sparringspart for dagtilbudsbestyrelsen.
 • At komme med oplæg og tilbagemeldinger til dagtilbudsbestyrelsen.
 • At indgå i samarbejde med personalet i afdelingen om emner fra dagligdagen og i forbindelse med møder og arrangementer.
 • At stå for sociale aktiviteter på tværs i dagtilbuddet i samarbejde med andre forældreråd, medarbejdere og ledere i dagtilbuddet.

Inden 1. oktober afholdes der hvert år valg til forældrerådet. Formanden for forældrerådet og medlem af dagtilbudsbestyrelsen er valgt for 2 år.

Der skal være 4 forældrerepræsentanter foruden formanden i forældrerådet. Forældrerepræsentanterne er valgt for 2 år ad gangen.

Dagtilbudsbestyrelsen i Dagtilbud Sydøst har valgt at der kan være 6 forældrerepræsentanter.

Vi ønsker en åben og gensidig konstruktiv dialog. Dvs. man skal gå til rette person og få sagt både de ting, man er tilfreds/utilfreds med eller undrer sig over. Det er den eneste måde, man kan rette op eller få en forklaring på det, der er sket.

Vi forventer, at der ikke tales nedsættende om andre børn og forældre, da det kan være medvirkende til eksklusion i børne- og forældregruppen.

I bliver kontaktet, hvis der sker noget/opstår en episode, der ikke kan vente, til jeres barn bliver hentet.

Vi kommunikerer via BørneIntra. Det er vigtigt, at I påfører telefonnummer og e-mail.

Det er vigtigt, at vi får relevante oplysninger, der kan have betydning for jeres barn i løbet af dagen (f.eks. sygdom, dødsfald, skilsmisse).

I møder et nærværende og imødekommende personale.

Der bliver givet relevante oplysninger i forhold til barnets dag i institutionen (f.eks. om søvn og barnets tilstand).

Vi forventer, at I siger ordentlig farvel til barnet og derefter går hurtigt, så jeres barn kan komme i gang med dagen.

Har man behov for en længere snak med personalet, er det ikke når jeres barn bliver afleveret; der aftales et tidspunkt for dette.

Har man behov for en længere snak med andre forældre er det heller ikke på eller uden for stuen, hvor man er i gang med aflevering. Efter aflevering vil man kunne snakke i køkken/alrummet.

Være opmærksomme på, hvornår jeres barn skal være her i forhold til aktiviteter. Det kan være forstyrrende både for jeres eget barn og børnene i gruppen, hvis I kommer midt i en aktivitet. Til samling gennemgår vi dagens program, hvilket giver en god start og et godt overblik for jeres barn.

For at hjælpe bedst muligt med at sige farvel, har vi lavet en procedure: Før kl. 7.30 vinker man ved døren i alrummet, da man indtil kl. 7.30 opholder sig i alrummet, da der spises morgenmad frem til dette tidspunkt. Efter kl. 7.30 går alle på stuerne. Derefter kan man ikke forvente, at der kan gå en voksen med ud i alrummet og vinke, men man vil altid kunne vinke med en voksen på jeres barns stue. I må endelig henvende jer, hvis I har brug for hjælp.

Det er vigtigt at melde, at barnet er kommet + gå hjem-tidspunkt på BørneIntra.

I møder et nærværende og imødekommende personale.

Man er nærværende/imødekommende over for sit barn (minus mobilsnak).

Man hjælper sit barn til at rydde op, inden det går hjem.

Det er vigtigt, at det personale, der går først hjem, giver relevante oplysninger videre til et andet personale. Evt. ved at bruge systemet gå hjem-besked på BørneIntra, så forældrene får direkte besked.

Som udgangspunkt har jeres barn haft en god dag, hvis ikke I hører andet.

Vi kan ikke vide nøjagtigt, hvor jeres barn er ude på legepladsen, men vi bevæger os rundt på legepladsen, så vi har en fornemmelse af, hvor de kan være.

Vigtigt I får sagt ordentligt farvel til en voksen, det vil sige, I har øjenkontakt med et personale (også når I henter jeres barn på legepladsen).

Vi forventer I tager ansvaret for jeres barn, når det er hentet.

Har man behov for en længere snak med personalet, er det ikke når jeres barn bliver afhentet; der aftales et tidspunkt for dette.

Har man behov for en længere snak med andre forældre, er det heller ikke på eller uden for stuen, hvor man er i gang med afhentning. Efter afhentning vil man kunne snakke i køkken/alrummet.

Det er vigtigt, at I tjekker jeres barn ud på BørneIntra, når I går hjem.

Jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Læs vores praktikbeskrivelse her.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.