Toftegaards værdier

De værdier der kendetegner os er nærvær, tryghed, omsorg og anerkendelse.

Ved nærvær forstår vi:

- At barnet bliver set samt taget godt imod om morgenen
- At der i dagligdagen er fokus på de gyldne øjeblikke
- At de voksne er lyttende, guidende, opmærksomme og engagerede
- At den voksne er i dialog med børnene
- At den voksne viser interesse for det børnene er optaget af

Ved tryghed forstår vi:

- At der er genkendelighed for børn og forældre
-Voksne som viser engagement og glæde
- At der er medbestemmelse
- At der skabes gode overgange
- At der er tydelige voksne

Ved omsorg forstår vi:

- At give barnet den omsorg som er nødvendig for at skabe trivsel og tryghed
- At guide barnet til selvhjulpenhed
- At skabe balance mellem udfordring og det som barnet mestrer

Ved anerkendelse forstår vi:

- At det enkelte barn bliver set, hørt og forstået
- At barnet respekteres for den barnet er - fremfor det barnet gør
- At der tages udgangspunkt i barnets ressourcer
- At positive relationer understøttes
- At børnene bliver mødt i øjenhøjde
- Anerkende børnenes initiativ og give dem medbestemmelse