Pædagogisk fokus

Udarbejdelsen af pædagogiske læreplaner på daginstitutionsområdet blev indført ved lov i 2004.

Læreplaner

Læreplanerne skal behandle følgende temaer:

  1. Alsidig personlig udvikling
  2. Sociale kompetencer
  3. Sproglig udvikling
  4. Krop og bevægelse
  5. Naturen og naturfænomener
  6. Kulturelle udtryksformer og værdier

De pædagogiske læreplaner skal indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læreproces skal give børn mulighed for at tilegne sig. Det skal endvidere fremgå, hvilke overvejelser om læringsmål, metoder og aktiviteter, der er i forhold til børn med særlige udfordringer.

På Toftegaard arbejder vi ud fra alle temaerne i vores hverdag, men også i projekter, hvor vi har særligt fokus på et eller flere områder.

Vi arbejder ofte i mindre grupper for at tilgodese alle børn, herunder børn med særlige udfordringer. Ligeledes er vi opmærksomme på at børn har forskellige måder at lære på, og derfor arbejder vi ud fra tanken om barnets nærmeste udviklingszone. Vi arbejder med de samme læringsmål for alle børn, men ikke nødvendigvis i samme rækkefølge eller på samme tid. Idet stuerne er alders omdelte med de 3-4 årige hos Bjørnebanden og Græshopperne og de ældste hos Dragerne, kan vi målrette aktiviteterne bedst muligt ud fra interesse og udvikling.

Fokuspunkt

I Randers kommune arbejdes der, udover læreplaner, også med fokuspunkter. I år 2016 er det besluttet at der skal være særligt fokus på sprog og kognition.