Medier

I vores teknologiske samfund bliver vi overalt påvirket af medier. Medier der bl.a. bliver anvendt som redskab til kommunikation, samvær, videnssøgning og underholdning. Også børnene påvirkes heraf og vokser derved op med det som en naturlig og integreret del af deres hverdag. Som alle andre faktorer spiller mediebrugen derved ind i børnenes udvikling og identitetsdannelse.

På Toftegaard bruger vi digitale medier i form af TV, forældreintra, Wii, pc og iPads.

IPad

I 2014 blev der indkøbt iPads til alle institutioner i dagtilbuddet til brug af forældreintra samt i det pædagogiske arbejde. Alle stuer på gården har en iPad. Disse skal bruges i det pædagogiske arbejde som redskab eksempelvis i forhold til børnenes sproglige udvikling eller til at give børnene oplevelser og bidrage til børns skabende kulturelle aktiviteter.

Vi bruger eksempelvis også vores iPad til at tage billeder med samt til at dokumentere vores aktiviteter, hvorefter dette uploades til forældreintra.

Vi vil gennem inklusion og læring, børn og medarbejdere imellem, sikre en etisk rigtig tilgang til de digitale medier, hvor læringsprocessen er i højsædet.

Målet, på kort sigt, er at børnene bliver fortrolige med de digitale medier og på lang sigt rustes til at være borger i det digitaliserede samfund.