Toftegaard's historie

Toftegård er én af i alt 9 institutioner i Dagtilbud Sydøst. De 8 øvrige institutioner ligger i henholdsvis Vorup, Romalt samt Assentoft.

Dagtilbuddet ledes af Connie Schacht Jørgensen (dagtilbudsleder). Her udover har vi i dagtilbuddet 4 pædagogiske ledere: Ingelise Kjeldsen, Dorthe Sejr, Rita Thomsen, Lis Hølund og Ann Louise Steiner. På Toftegård og i Essenbækken er Ingelise Kjeldsen pædagogisk leder, og dermed hende vi har den daglige kontakt med.

Toftegaard er en kombineret institution med 90-95 børnehavebørn og 18-20 vuggestuebørn som er beliggende i træhuset på marken.