Naturhuset

På gården har vi et fælles naturhus, hvor nysgerrige voksne gennem nærvær lærer at skærpe børnenes opmærksomhed ved at pege, vise, læse, fortælle og forklare om tingene i naturen og verden. Børnene lærer at undersøge, fordybe sig og danne egne erfaringer.

Udeliv giver mange sansepåvirkninger og er med til at gøre hele hjernen aktiv. Nysgerrighed og opmærksomhed er vigtige forudsætninger for læring.

Et at formålene ved naturhuset er at gøre naturen mere tilgængelig, bibringe mere viden om naturen og fremme forståelsen mellem naturen og vores fælles verden.

Vi vil gerne sige stor tak til de forældre og bedsteforældre der er kommet med udstoppede dyr og andre ting til naturhuset.