Fysiske rammer

Toftegaard's historie

Toftegård er én af i alt 9 institutioner i Dagtilbud Sydøst. De 8 øvrige institutioner ligger i henholdsvis Vorup, Romalt samt Assentoft.

Dagtilbuddet ledes af Connie Schacht Jørgensen (dagtilbudsleder). Her udover har vi i dagtilbuddet 4 pædagogiske ledere: Ingelise Kjeldsen, Dorthe Sejr, Rita Thomsen, Lis Hølund og Ann Louise Steiner. På Toftegård og i Essenbækken er Ingelise Kjeldsen pædagogisk leder, og dermed hende vi har den daglige kontakt med.

Toftegaard er en kombineret institution med 90-95 børnehavebørn og 18-20 vuggestuebørn som er beliggende i træhuset på marken.

Naturhuset

På gården har vi et fælles naturhus, hvor nysgerrige voksne gennem nærvær lærer at skærpe børnenes opmærksomhed ved at pege, vise, læse, fortælle og forklare om tingene i naturen og verden. Børnene lærer at undersøge, fordybe sig og danne egne erfaringer.

Udeliv giver mange sansepåvirkninger og er med til at gøre hele hjernen aktiv. Nysgerrighed og opmærksomhed er vigtige forudsætninger for læring.

Et at formålene ved naturhuset er at gøre naturen mere tilgængelig, bibringe mere viden om naturen og fremme forståelsen mellem naturen og vores fælles verden.

Vi vil gerne sige stor tak til de forældre og bedsteforældre der er kommet med udstoppede dyr og andre ting til naturhuset.