Børnehuset Toftegaard

Toftegaard ligger i Drastrup tæt ved Assentoftskolen, idrætshal og dejligt skovområde.

Toftegaard er en kombineret institution med 50 vuggestue børn i alderen 0-3 år og max 98 børnehavebørn i alderen 3-6 år.

Børnehavebørnene er fordelt på to grupper med børn i alderen 3-4 år og en storbørnsgruppe for de ældste, hvor de samles de sidste år af deres børnehavetid.

Børnehuset Toftegaard har grupperne: Ønskeøen, Paddehatten, Havhvepsene, Søanemonerne, Sildehajerne, Hammerhajerne, Dragerne og Bobler (førskole).

Fra Assentoft er der gode busforbindelser til Randers og byen har gode indkøbsmuligheder. 

Vi byder velkommen til jer. 

Børnehuset Toftegaard
Skolevej 22 Drastrup
8960 Randers SØ
Tlf.: 8915 9470

Kontor telefontid
Mandag - Torsdag: 8:00-14:00
Fredag: 8:00 - 12:00

Pædagogisk leder
Ingelise Overgaard Kjeldsen
E-mail: ingelise.overgaard.kjeldsen@randers.dk

Der kan også ringes direkte til de enkelte stuer.

Alferne - Paddehatten 8915 9476 4012 5679
Alferne - Ønskeøen 8915 9478 4012 5656
Havhvepseme  - 2348 8042
Søanemonerne  - 2481 9129
Sildehajerne 8915 9474 4012 5681
Hammerhajerne 8915 9472 4012 5684
Dragerne 8915 9473 4012 5682
Åbningstider
Mandag-torsdag: 06.30-16.45
Fredag: 06.30-16.00

Fælles feriepasning

Der er feriepasning i Børnehuset Troldhøj på følgende dage:

 • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
 • De 3 dage før Påske
 • Grundlovsdag
 • Perioden imellem jul og nytår d. 27.-31. december
 • Uge 29 og 30

Læs mere om feriepasning her.

Legeplads

Vi har en dejlig legeplads på Toftegaard, der er også en legeplads ved vuggestuen. Børnene kan lege sammen på legepladsen mellem børnehaven og vuggestuen. Men de kan også lege opdelt.

Naturhuset

På gården har vi et fælles naturhus, hvor nysgerrige voksne gennem nærvær lærer at skærpe børnenes opmærksomhed ved at pege, vise, læse, fortælle og forklare om tingene i naturen og verden. Børnene lærer at undersøge, fordybe sig og danne egne erfaringer.

Udeliv giver mange sansepåvirkninger og er med til at gøre hele hjernen aktiv. Nysgerrighed og opmærksomhed er vigtige forudsætninger for læring.

Et at formålene ved naturhuset er at gøre naturen mere tilgængelig, bibringe mere viden om naturen og fremme forståelsen mellem naturen og vores fælles verden.

Vi vil gerne sige stor tak til de forældre og bedsteforældre der er kommet med udstoppede dyr og andre ting til naturhuset.

Vi har også dyr på Toftegaard.

Sansehave

I maj måned 2019 blev vores Sansehave indviet.

Sansehaven

Sansehaven

Sansehaven

Sansehaven

Vi synes det er vigtigt for børn at have mulighed for at være sammen med dyr i deres dagligdag.

Børnene hjælper til med fodring af dyrene og herved styrkes ansvarsfølelse og sociale færdigheder.

På gården har vi et mindre dyrehold som består af 3 får, 1 kanin, fugle, høns og 2 geder.

Dyrene giver en række uventede oplevelser i hverdagen, som vi kan samles og være fælles om. Børnene samler mælkebøtter til kaninen og hønsene. De lærer hurtigt at de frække geders livret er pilegrene og når fårene skal klippes er det et tilløbsstykke uden lige.

Børns sociale færdigheder, ansvarsfølelse og kompetencer styrkes ved omgang med dyrene. De har deres eget liv og giver en række uventede oplevelser i hverdagen, man kan samles og være fælles om.

Dyr bruges til at kæle med, observere, vise omsorg og følelser for, undres over, kommunikere med og til at lære barnet om både sig selv og – ikke mindst – den effekt, barnets handlinger har på et andet individ.

Børnene er kun i kontakt med dyrene ifølge med en voksen - af hensyn til både børn og dyr.

Forældrene deltager naturligvis i fodring og pasning i weekender og ferier på skift.

Ged på Toftegaard

Her er der plads til 50 børn.

Vi har fire stuer: Paddehatten, Ønskeøen, Der er 14 børn i hver gruppe.
Havhvepsene og Søanemonerne. Der er 11 børn i hver gruppe.

Paddehatten Tlf.: 8915 9476 / 4012 5679

Ønskeøen Tlf: 8915 9478 / 4012 5656

Havhvepsene Tlf: 2348 8042

Søanemonerne Tlf: 2481 9129

Dagsrytme

Hver morgen er der mulighed for at få morgenmad på Paddehatten indtil kl. 7.30.

Om formiddagen fordeler børn og voksne sig på deres stuer. Vi starter med at spise formiddagsmad, hvorefter vi laver forskellige aktiviteter med udgangspunkt i aktuelle projekter, fokusområder og læreplanstemaer.

Efter en dejlig frokost er det tid til en lur og børnene puttes godt i enten krybbe eller barnevogn og har altid adgang til frisk luft.

Vi spiser eftermiddagsmad omkring kl. 14.00.

Hvordan arbejder vi?

Hos Alferne spiser vi på vores faste stuer, med faste voksne. Når det kommer til vores pædagogiske aktiviteter som ture, kreative ting, motorikforløb, sproglige aktiviteter, deltagelse i forskningsprojekter mv., arbejder vi ikke traditionelt stueopdelt. Vi er et hus, der arbejder meget på tværs og børnene er delt i grupper på tværs af stuerne. På denne måde lærer børnene alle børn og voksne at kende - og bliver trygge ved hele huset. Samtidig sikrer vi mest mulig pædagogisk faglighed og kvalitet i både hverdagen samt aktiviteterne.

Forældresamarbejde

Hos Alferne vægter vi forældre samarbejdet meget højt. Vi tror på at det er altafgørende for et barns hverdag, at forældrene er helt trygge ved at aflevere deres lille guldklump hos os. Vores holdning er, at alle børn og familier er forskellige - og har forskellige behov. Derfor er det vigtigt at vi er i tæt dialog med forældrene.

Børnehaven består af fire grupper.

Hammerhajerne - 3-4-årige

Tlf.: 8915 9474 / 4012 5681

Sildehajerne - 3-4 årige

Tlf.: 8915 9472 / 4012 5684

Dragerne - 5-årige

Tlf.: 8915 9473 / 4012 5682

Dragerne er storbørnsgruppen på Toftegaard, hvis mål er at styrke børnenes faglige, sociale og personlige kompetencer. Vi udfordrer børnene på deres nærmeste udviklingstrin og giver dem redskaber til at mestre de udfordringer de møder, for at give dem tryghed til en god skolestart.

I samarbejde med forældrene bliver vi klogere på børnenes læringsstile og bruger dem til at møde børnene på den bedst mulige måde i dagligdagen. Vi skaber en inkluderende kultur med udgangspunkt i børnegruppen.

Vi prioriterer børnenes trivsel højt ved bl.a. at have fokus på sprogstimulering/kommunikation, venskaber og faglig kunnen. Vi vil gerne kendes på at vi bor på en gård med dyrehold, vi har mange muligheder bl.a. vores dejlige naturhus og at vi bruger naturen i nærområdet i vores pædagogiske praksis.

Bobler - førskole

Førskolegruppe i forbindelse med skolen.

Morgenmad

Børn i vuggestuen og børnehave får kost hele dagen. Der laves en madplan som I kan læse på tabulex. I madplanen tages der udgangspunkt i fødevarestyrelsens anbefalinger.

Morgenmad: Vi serverer morgenmad i tidsrummet kl. 6.30-7.30, til alle børn, der måtte ønske det. Havregryn/havregrød og rugflakes.

Formiddagsmaden består af frugt og grønt.

Frokost madplanen kan læses på tabulex.

Til eftermiddagsmad serveres der brød og 1 stykke frugt/grøntsag.

I vuggestuen serverer vi mælk til morgenmad og frokost. Resten af dagen drikker vi vand. I børnehaven serveres der mælk til morgenmad.

Måltiderne er en stor del af det sociale samvær, og skal indtages i en hyggelig og rolig atmosfære, hvor der er god tid til at spise og tilegne sig almindelige bordskikke. De voksne sidder sammen med børnene for at hjælpe og vejlede.

Kostpolitik

Da børnene har en udfordrende hverdag, er det vigtigt, at de får en sund og nærende kost i tilstrækkelig mængde i løbet af dagen. Undersøgelser peger på at, børns kost har stor indflydelse på deres udvikling generelt, bl.a. koncentration, indlæring, fysisk og social trivsel. Derfor er det vigtigt, at vi både som personale og I som forældre er opmærksomme på de kostvaner, vi lærer børnene. Sunde kostvaner skal helst påbegyndes så tidligt som muligt, for at blive en integreret del af hverdagen. Børnenes kost er først og fremmest forældrenes ansvar.

Se hele vores kostpolitik her.

Vi vil rigtig gerne være med til at fejre dit barns fødselsdag! Se her hvordan vi fejrer fødselsdage i Børnehuset Toftegaard.

I børnehaven fejrer vi barnets 3 års fødselsdag på stuen. Det gør vi med fødselsdagssang og flag. I er som forældre velkomne til at deltage og/eller evt. medbringe noget som jeres barn kan dele ud.

Når jeres barn fylder 4 år, kommer stuen gerne på besøg og fejrer dagen.

Hvis jeres barn når at fylde 5 år inden han/hun starter ved Dragerne, kommer vi også gerne til fødselsdag.

Hos Dragerne fejres dagen i festligt lag på stuen, og I er som forældre, også her velkomne til at deltage og/eller medbringe noget jeres barn kan dele ud.

Når vi kommer til fødselsdag er det vigtigt at maden kan erstatte en madpakke. Det vil sige et sundt måltid mad som børnene kan blive mætte af. Til dessert må børnene evt. gerne få et stykke kage. Vi vil dog ikke modtage slikposer. Vi har en inspirationsmappe med bl.a. anbefalinger, menuforslag, opskrifter mm. Mappen må lånes med hjem et par dage.

Vi henviser i øvrigt til vores kostpolitik. Se kostpolitikken her.

Som alle andre faktorer spiller mediebrugen ind i børnenes udvikling og identitetsdannelse.

I vores teknologiske samfund bliver vi overalt påvirket af medier. Medier der bl.a. bliver anvendt som redskab til kommunikation, samvær, videnssøgning og underholdning. Også børnene påvirkes heraf og vokser derved op med det som en naturlig og integreret del af deres hverdag.

På Toftegaard bruger vi digitale medier i form af TV, forældreintra, Wii, pc og iPads.

I 2014 blev der indkøbt iPads til alle institutioner i dagtilbuddet til brug af forældreintra samt i det pædagogiske arbejde. Alle stuer på gården har en iPad. Disse skal bruges i det pædagogiske arbejde som redskab eksempelvis i forhold til børnenes sproglige udvikling eller til at give børnene oplevelser og bidrage til børns skabende kulturelle aktiviteter.

Vi bruger eksempelvis også vores iPad til at tage billeder med samt til at dokumentere vores aktiviteter, hvorefter dette uploades til forældreintra.

Vi vil gennem inklusion og læring, børn og medarbejdere imellem, sikre en etisk rigtig tilgang til de digitale medier, hvor læringsprocessen er i højsædet.

Målet, på kort sigt, er at børnene bliver fortrolige med de digitale medier og på lang sigt rustes til at være borger i det digitaliserede samfund.

De værdier der kendetegner os er nærvær, tryghed, omsorg og anerkendelse.

Ved nærvær forstår vi:

 • At barnet bliver set samt taget godt imod om morgenen.
 • At der i dagligdagen er fokus på de gyldne øjeblikke.
 • At de voksne er lyttende, guidende, opmærksomme og engagerede.
 • At den voksne er i dialog med børnene.
 • At den voksne viser interesse for det børnene er optaget af.

Ved tryghed forstår vi:

 • At der er genkendelighed for børn og forældre.
 • Voksne som viser engagement og glæde.
 • At der er medbestemmelse.
 • At der skabes gode overgange.
 • At der er tydelige voksne.

Ved omsorg forstår vi:

 • At give barnet den omsorg som er nødvendig for at skabe trivsel og tryghed.
 • At guide barnet til selvhjulpenhed.
 • At skabe balance mellem udfordring og det som barnet mestrer.

Ved anerkendelse forstår vi:

 • At det enkelte barn bliver set, hørt og forstået.
 • At barnet respekteres for den barnet er - fremfor det barnet gør.
 • At der tages udgangspunkt i barnets ressourcer.
 • At positive relationer understøttes.
 • At børnene bliver mødt i øjenhøjde.
 • Anerkende børnenes initiativ og give dem medbestemmelse.

Alle dagtilbud skal lave skriftlige pædagogiske læreplaner, som er udgangspunkt for det pædagogiske arbejde i hverdagen.

Læreplanerne skal behandle følgende temaer:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sproglig udvikling
 • Krop og bevægelse
 • Naturen og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier

De pædagogiske læreplaner skal indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læreproces skal give børn mulighed for at tilegne sig. Det skal endvidere fremgå, hvilke overvejelser om læringsmål, metoder og aktiviteter, der er i forhold til børn med særlige udfordringer.

På Toftegaard arbejder vi ud fra alle temaerne i vores hverdag, men også i projekter, hvor vi har særligt fokus på et eller flere områder.

Vi arbejder ofte i mindre grupper for at tilgodese alle børn, herunder børn med særlige udfordringer. Ligeledes er vi opmærksomme på at børn har forskellige måder at lære på, og derfor arbejder vi ud fra tanken om barnets nærmeste udviklingszone. Vi arbejder med de samme læringsmål for alle børn, men ikke nødvendigvis i samme rækkefølge eller på samme tid. Idet stuerne er alders omdelte med de 3-4 årige hos Hammerhajerne og Sildehajerne og de ældste hos Dragerne, kan vi målrette aktiviteterne bedst muligt ud fra interesse og udvikling.

I Randers kommune arbejdes der, udover læreplaner, også med fokuspunkter.

Jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Læs vores praktikbeskrivelse her.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.