Traditioner

Da vi startede i Børnehuset Skovdalen i 1996, havde vi ingen ”vi plejer” når der var højtider eller mærkedage. I starten var det dejligt at have frihed til at gøre det vi ville. Vi fandt dog hurtigt ud af at det var rart for både børn og voksne, at vi fik opbygget gode traditioner. Det giver tryghed og forventnings- og genkendelses glæde.

Traditioner må dog ikke blive en hemsko for nytænkning, og vi evaluerer jævnligt arrangementerne i personalegruppen. Vi skal ikke kun holde fast i en tradition for traditionens skyld.

 

Fødselsdage

Når et barn eller personale har fødselsdag hejser vi flaget på legepladsen og fejrer dagen med sang, hygge og lidt spiseligt. Vi tager kun hjem til fødselsdage i storebørns gruppen Knasten.

 

Fastelavnsfest for børn og personale

Fastelavnsmandag slår vi katten af tønden i alrummet. Inden festen bliver der lavet fastelavnsris og pyntet op. Børnene må gerne være klædt ud hjemmefra. Om eftermiddagen serveres der fastelavnsboller.

 

Påskefrokost for børn og personale

Aktiviteter udendørs for både vuggestue og børnehave. Vuggestuebørnene finder påskeæg på legepladsen og børnehavebørnene leger æggestaffet på fodboldbanerne. Vi spiser frokost sammen i alrummet, hvor der er gjort lidt ekstra ud af maden og bordpyntningen.

 

Teaterforestilling for Knasten og deres forældre

I foråret arbejder børnene på Knasten med en teater eller cirkusforestilling med udgangspunkt i en bog, et eventyr eller en historie. Der vil som regel være tilknyttet musikpædagog der hjælper med det musikalske. Børnene inviterer deres forældre til forestilling, hvor de selv har hjulpet med at lave billetter og kulisser. Efter forestillingen spiser vi og hygger os sammen. Dagen inden holder Knasten generalprøve for alle børn og personale.

 

Sankt Hans

Børn og voksne i børnehaven laver i fællesskab en heks, som skal brændes på bålet. Der bliver måske digtet en lille sang, der bliver sunget rundt om bålet og hvis vi er heldige bliver der serveret pop corn.

Børnehuset Skovdalens fødselsdag

Den 22. oktober fejrer vi dagen med forskellige aktiviteter og huset / stuerne får en fødselsdagsgave. Vi får serveret fødselsdagskage.

Bedsteforældre – julehygge

Vi inviterer bedsteforældre en formiddag op til jul, hvor vi klipper og klistrer og laver juledekorationer. Der bliver serveret kaffe / te og pebernødder. For at have plads til alle vores gæster har vi valgt at dele stuerne op i to stuer ad gangen, så det bliver over 3 formiddage - dvs. én for Museungerne/Troldeungerne, én for Alferne/Skovrødderne og én for Knasten.

 

”Syng julen ind” i Johanneskirken

Børnehavebørnene bliver inviteret i kirke, hvor vi synger julesange / salmer og får fortalt lidt om baggrunden for, at vi fejrer jul. Når vi kommer hjem får vi serveret risengrød.

 

Julefest for børn og personale

Vi danser om juletræ, får besøg af julemanden, der kommer med gaver til stuerne og godteposer til børnene. Vi spiser julefrokost i alrummet, hvor der pyntet op med duge og servietter på bordene.